MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ROZPOCZYNA WYPŁATĘ ZASIŁKÓW
2013-06-10
10 czerwca Małopolski Urząd Wojewódzki przekaże gminom pierwsze środki na wypłaty zasiłków dla osób, które ucierpiały w wyniku intensywnych zjawisk atmosferycznych, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terenie województwa.

Na wniosek Jerzego Millera, wojewody małopolskiego minister finansów wydał decyzję, zgodnie z którą budżet wojewody zwiększono o kwotę 735 500 zł. W ramach tej kwoty 47.800 zł zostanie dziś przekazane dla 28 osób lub rodzin z gminy Ryglice, poszkodowanych w wyniku gradobicia i ulewnych deszczów w dniu 3 maja 2013 roku. Kolejne 687.700 zł zostanie przekazane na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin z gmin poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów dreszczów, burz i silnego wiatru, które miały miejsce w dniach 30-31 maja oraz 3-4 czerwca 2013 roku.

Obecnie trwa szacowanie strat. Zgodnie ze wstępnymi danymi przekazanymi przez poszkodowane gminy straty w rolnictwie dotknęły ponad 2,5 tys. gospodarstw rolnych, zaś starty w infrastrukturze komunalnej po weryfikacji Komisji Wojewódzkiej przekroczyły kwotę 9 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi ministra administracji i cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. Przypomnijmy, że 3 czerwca 2013 roku wojewoda małopolski wystąpił z wnioskiem do ministra administracji i cyfryzacji o ujęcie w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów zawierającym wykaz gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w związku art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) dwóch gmin z terenu województwa małopolskiego tj. gminy Drwinia i gminy Nowe Brzesko.
muw małopolski urząd wojewódzki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj