WYNIKI KONKURSU - WSPARCIE MNIEJSZOŚCI ROMSKIEJ
2014-07-10
4 lipca 2014 r. Komisja konkursowa oceniła oferty projektowe w otwartym konkursie na Realizację działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmujące działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach w 2014 roku.

Wojewoda Małopolski 4 lipca 2014 r. zaakceptował listę podmiotów, które uzyskały finansowanie w konkursie p.n. „Realizacja działań adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej obejmujące działalność świetlicową oraz edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach na terenie województwa małopolskiego.

Podmioty, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji, proszone są o pisemne potwierdzenie przyjęcia proponowanej kwoty dotacji oraz dokonanie stosownych zmian w harmonogramach realizacji projektów i kosztorysach.

Wyniki konkursu
małopolski urząd wojewódzki muw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj