ZMIANY W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM
2014-12-17
Krótszy czas dojazdu do pacjenta – taki jest efekt zmian w godzinach stacjonowania karetek w Małopolsce. Od 1 listopada 2014 roku w 15 miejscach w naszym regionie zespoły Ratownictwa Medycznego stacjonują o cztery godziny dłużej.

Zmiany wprowadzone 1 listopada zakładają, że w 15 miejscach karetki dyżurują nie 12, a 16 godzin, do godz. 23-ciej a nie jak wcześniej – do 19-tej. Dłuższy czas ich działania sprawił, że ogólna liczba interwencji z czasem dojazdu karetki przekraczającym ustawowe normy zmniejszyła się w ciągu miesiąca od wprowadzenia zmian o 1,3 proc. w skali całego województwa. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko godziny między 19-tą a 23-cią, to liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas dojazdu zmniejszyła się aż o 3,4 proc. Skrócenie czasu dojazdu dotyczy wszystkich obszarów działania, w których wydłużone zostały godziny stacjonowania karetek.

Statystyka wyjazdów październik – listopad 2014 rok

Październik 2014

Ilość interwencji ogółem: 18 745
Ilość przekroczeń ogółem: 1 236 co stanowi: 6,6% liczby wyjazdów ogółem.
Ilość interwencji w godz. 19 - 23: 3404
Ilość przekroczeń w godz. 19 - 23: 269 co stanowi: 7,9% liczby wszystkich wyjazdów w przedziale 19 do 23.

Listopad 2014
Ilość interwencji ogółem: 17 650
Ilość przekroczeń ogółem: 943 co stanowi: 5,3% liczby wyjazdów ogółem.
Ilość interwencji w godz. 19 - 23: 3202
Ilość przekroczeń w godz. 19 - 23: 145 co stanowi: 4,5% liczby wszystkich wyjazdów w przedziale 19 do 23

. Zmiany wprowadzone w listopadzie 2014 roku bezpośrednio miały wpływ na 43 gminy. W 23 z nich w wyniku wydłużenia czasu działania ZRM zmniejszyła się liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia w godzinach 19 – 23.

Należy pamiętać, iż wydłużenie czasu działania wybranych 15 ZRM w listopadzie, jest częścią zmian systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zainicjowanych 1 kwietnia 2014 roku, kiedy to wprowadzono modyfikację w liczbie, rozmieszczeniu i rodzaju zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa małopolskiego. Ocenie efektów zmian wprowadzonych 1 kwietnia br. służy porównanie liczby wyjazdów zrealizowanych w listopadzie 2013 roku oraz w listopadzie 2014 roku.

Statystyka wyjazdów listopad 2013 – listopad 2014 rok

Listopad 2013
Ilość interwencji ogółem: 16 384
Ilość przekroczeń ogółem: 1 647 co stanowi 10% liczby wyjazdów ogółem.
Ilość interwencji w godz. 19 - 23: 2 921
Ilość przekroczeń w godz. 19 - 23: 280 co stanowi 9,6% liczby wszystkich wyjazdów w przedziale 19 do 23.

Listopad 2014
Ilość interwencji ogółem: 17 650
Ilość przekroczeń ogółem: 943 co stanowi 5,3% liczby wyjazdów ogółem.
Ilość interwencji w godz. 19 - 23: 3 202
Ilość przekroczeń w godz. 19 - 23: 145 co stanowi 4,5% liczby wszystkich wyjazdów w przedziale 19 do 23.

Ogólna liczba wyjazdów przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia w listopadzie 2014 była niższa o 704 wyjazdy w stosunku do listopada 2013 r., czyli przed wprowadzeniem zmian w liczbie i rozmieszczeniu Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie województwa (1 kwietnia 2014 r.) oraz wydłużeniem czasu działania niektórych karetek. Jest to blisko o 5 % mniej globalnej liczby przekroczeń czasu dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia w porównaniu do listopada 2013 roku.
karetka pogotowie zdrowie ratownictwo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj