Porozumienie w sprawie powstania Centrum Konserwacji i Magazynowania w KRK NH2
2015-07-17
Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Zofia Gołubiew, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Andrzej Wyrobiec oraz Wojewoda Małopolski Jerzy Miller w obecności Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy podpisali 17 lipca 2015 roku porozumienie inicjujące działania zmierzające do powstania w Krakowie Centrum Konserwacji i Magazynowania (CKM).

Podpisane porozumienie otwiera drogę do budowy pierwszego w Polsce międzymuzealnego, naukowego i „zielonego” Centrum Konserwacji i Magazynowania Zbiorów. Inwestycja ta jest kolejnym przedsięwzięciem zaplanowanym na obszarze projektu KRK NH2. Dzięki nowatorskiej formie współpracy małopolskiego środowiska muzealnego powstała szansa na utworzenie w Nowej Hucie wspólnej przestrzeni dla wszystkich uczestniczących w projekcie partnerów.

Muzeum Narodowe w Krakowie, podobnie jak większość muzeów uczestniczących w projekcie, od zawsze boryka się z problemem niewystarczającej ilości miejsca i odpowiedniego wyposażenia w magazynach zbiorów. Dlatego też, pragnąc diametralnie zmienić sytuację, a równocześnie zapewnić odpowiednie warunki dla większości muzealnych zbiorów w naszym regionie, zainaugurowano projekt, który zakłada:

1. Budowę pierwszego w Polsce międzymuzealnego, naukowego i „zielonego” Centrum Konserwacji i Magazynowania Zbiorów, które zabezpieczy statutowe potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie, jak również uczestniczących w projekcie krakowskich muzeów i właścicieli kolekcji dzieł sztuki. Powstanie Centrum Konserwacji i Magazynowania zbiorów, które zapewni w perspektywie minimum pięćdziesięciu lat trwałą ochronę muzealiów, przy równoczesnym łatwym i szerokim dostępie do ogromnych zbiorów krakowskich muzeów. Przyczyni się to znacznie do rozwoju wielodyscyplinarnych działań naukowych i prac badawczych w obszarze dziedzictwa kulturowego. Jako „zielone muzeum”, nowy budynek gwarantuje bezpieczne warunki przechowywania zgodne z najlepszymi standardami XXI wieku, przy równoczesnym minimalnym zużyciu energii i znacznym ograniczeniu kosztów eksploatacji.

2. Realizację pilotażowego w Polsce projektu „chłodnego magazynu” i opracowanie „know how” dla kolejnych tego typu budynków w innych regionach. Efektem będzie silne wzmocnienie działalności o szeroko pojmowanym charakterze ponadregionalnym.

3. Wprowadzenie na stałe jakościowej zmiany w zakresie skuteczności i efektywności funkcjonowania ochrony konserwatorskiej w polskich muzeach oraz stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia nowoczesnej działalności naukowej i badawczej, dostosowanej do najlepszych standardów światowych.

Lokalizacja inwestycji planowana jest na terenie kombinatu w Nowej Hucie, gdzie obecnie realizowany jest kompleksowy program rewitalizacji tego obszaru jak i całej dzielnicy. Budowa nowoczesnego, muzealnego centrum pozwoli nie tylko ostatecznie, pozytywnie i na dziesiątki lat zamknąć temat odpowiedniego przechowywania i konserwatorskiej ochrony zbiorów muzealnych, ale równocześnie wręcz idealnie wkomponuje się w program rewitalizacji Nowej Huty, dodając do niego niezwykle prestiżowy i atrakcyjny element.

Partnerzy, którzy zadeklarowali udział w projekcie:

1. Muzeum Narodowe w Krakowie - lider projektu
2. Muzeum Armii Krajowej w Krakowie
3. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie
4. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA
5. MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
6. Zamek Królewski na Wawelu
7. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie
8. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
9. Muzeum Geologiczne Instytut Nauk Geologicznych PAN
10. Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
11. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
12. Muzeum Lotnictwa Polskiego
13. Fundacja XX. Czartoryskich w Krakowie
01 Centrum Konserwacji i Magazynowania02 Centrum Konserwacji i Magazynowania03 Centrum Konserwacji i Magazynowania
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj