Polaków Zdrowia Portret Własny 2015
2015-08-07
7 sierpnia 2015 r. w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum odbyła się debata z udziałem dr. Władysława Kosiniaka-Kamysza – ministra pracy i polityki społecznej – oraz prof. Mariana Zembali – ministra zdrowia.


Więcej: www.mz.gov.pl

Tematami przewodnimi konferencji były:
• polityka senioralna w Polsce,
• starzenie się społeczeństwa wyzwaniem dla polityki zdrowotnej,
• organizacja oddziałów geriatrycznych wczoraj a dziś,
• propozycja polskiego modelu opieki geriatrycznej,
• nowe zadania, nowe miejsce dla farmaceuty w Polsce,
• nowe technologie w medycynie: terapia protonowa – stan obecny i perspektywy rozwoju,
• wprowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej,
• opieka stomatologiczna nad dziećmi,
• Program Partnerstwo dla Transplantacji,
• zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narządów w Polsce,
• dlaczego transplantacje serca, transplantacje narządów są najlepszą szansą ratowania chorych?

Polaków Zdrowia Portret Własny
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj