Cudzoziemcy wybierają Małopolskę
2015-09-07
Nasze województwo jest na drugim miejscu w Polsce pod względem liczby składanych wniosków o legalizację pobytu i pracy a od 2010 roku ich liczba wzrosła ponad trzykrotnie. Najwięcej imigrantów pochodzi z Ukrainy.

Od maja 2014 roku obowiązuje nowa ustawa o cudzoziemcach. Przez pierwszych 8 miesięcy jej obowiązywania do końca 2014 roku obywatele Ukrainy złożyli w Małopolsce 2677 wniosków. Od stycznia do sierpnia 2015 roku było już takich wniosków 4610. Stanowią one wszystkich wniosków składanych przez cudzoziemców w naszym województwie.

Najczęstszym powodem ubiegania się obywateli Ukrainy o zgodę na pobyt czasowy jest praca (50% wniosków), następne to studia lub nauka (30%), działalność gospodarcza (10%), powody rodzinne i inne okoliczności (po 5%). Powodami starań o pobyt stały są najczęściej posiadanie Karty Polaka (70%), polskie pochodzenie (20%) oraz względy rodzinne, np. małżeństwo z obywatelem polskim (10%).

Obywatele Ukrainy na małopolskim rynku pracy

W pierwszym półroczu 2015 roku w województwie małopolskim wydano 2315 zezwoleń na pracę. 78% z nich dotyczyło obywateli Ukrainy. Główne branże zatrudniające cudzoziemców to przetwórstwo przemysłowe (56%), handel, usługi, transport i gospodarka magazynowa, technologie informacyjne (IT) oraz opieka nad osobami chorymi.

Małopolskie urzędy pracy odnotowują stuprocentowy wzrost rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. W całym 2014 roku było ich 20 tysięcy. Liczbę tę przekroczono już w pierwszym półroczu 2015 roku, gdy na 20385 oświadczeń 19772 (96%) dotyczyło obywateli Ukrainy. Jeśli tendencja się utrzyma do końca roku zostanie zarejestrowanych ponad 40 tysięcy oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obywateli Ukrainy.
Cudzoziemcy_530801_zezwolenia_na_prace_01201502_zarejestrowane_oswiadczenia_012015
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj