Pomoc uchodźcom
2015-09-10
W związku z bieżącymi wydarzeniami oraz licznymi ofertami pomocy zarówno finansowej jak i materialnej, płynącymi od osób prywatnych oraz organizacji społecznych, uprzejmie za nie dziękując, informujemy, że należy je przesyłać na adres: pomoc@udsc.gov.pl

Zostaną one zachowane do ewentualnego wykorzystania w przypadku przyjmowania uchodźców w przyszłości, jeżeli konieczne będzie dodatkowe wsparcie istniejącego systemu.

Ponadto informujemy, że za świadczenie pomocy socjalnej cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej odpowiada Departament Pomocy Socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Kwestie dotyczące zatrudnienia pozostają poza kompetencjami Departamentu, jednak w przypadku zgłoszenia takiej formy pomocy, informacje te zostaną przekazana według właściwości odpowiednim instytucjom.

źródło: Urząd do Spraw Cudzoziemców.
udsc-620x360
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj