Wspieramy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2017-02-21
Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Na realizację Programu w 2017 r. w województwie małopolskim została przyznana kwota 2  563  876 zł.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 308 szkół.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup książek do bibliotek) następuje nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy. Zawarcie umowy uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

Wszelkie niezgodności w zakresie danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie oraz klasyfikacji budżetowej, w szczególności w przypadku wsparcia finansowego dla zespołów szkół należy zgłosić na adres achw@malopolska.uw.gov.pl .

Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o przekazanie na powyższy adres danych osób do reprezentacji zgodnie z KRS, celem przygotowania stosownej umowy.

W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego.

Organ prowadzący szkołę może otrzymać jednokrotnie w trakcie trwania Programu (2016-2020) wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół lub bibliotek pedagogicznych. Szkoły, które nie otrzymały w bieżącym roku wsparcia finansowego, mogą się o nie ubiegać podczas naborów wniosków, prowadzonych w kolejnych latach trwania Programu.

Wykaz szkół, którym zostaje udzielone wsparcie finansowe
Ksiazki IKsiazki II
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj