Co wojewoda powiedział w Alwerni, czyli o dziennikarskiej precyzji
2017-06-12
Jak pamiętamy, we wtorek 30 maja przez gminę Alwernia przeszła nawałnica, która spowodowała spore straty. Gminę następnego dnia odwiedził Piotr Ćwik, aby z burmistrzem omówić skutki nawałnicy (piotrcwik.pl).

W „Gazecie Krakowskiej” z 8 czerwca czytamy zaś: W minionym tygodniu zalane tereny odwiedził Piotr Ćwik, nowy wojewoda Małopolski. Obiecał, że gmina otrzyma 1 mln zł na remont uszkodzonych dróg i mostów. Najpoważniej uszkodzone zostały ulice Kijowska i Stawowa w Regulicach (www.gazetakrakowska.pl).

Doprecyzujmy. Podczas swojej wizyty Piotr Ćwik przedstawił, jakie kroki formalne wobec takich zniszczeń przysługują gminie, z jakich możliwości może ona skorzystać. Nie była to zatem obietnica, a wskazówka, co i kiedy gmina powinna zrobić. Trudno nazwać „obietnicą” określenie możliwości, które gminom przysługują, i warunków, które muszą one spełnić, aby z tych możliwości skorzystać.

Nie padły też sumy ewentualnych dofinansowań. Nie padły, bo paść nie mogły. W momencie, gdy Piotr Ćwik odwiedzał Alwernię, gmina jeszcze nie oszacowała wielkości strat.

Precyzja znaczeń jest tu bardzo ważna, gdyż z możliwości przedstawionych w Alwerni przez wojewodę, może skorzystać każda gmina, która znajdzie się w takiej sytuacji jak Alwernia. Istotne jest jednak dopełnienie opisanych przez Piotra Ćwika formalności. Od nich bowiem zależy szybkie uruchomienie środków. Dlatego też tu nie może być mowy o obietnicach.

Małopolski Urząd Wojewódzki każdorazowo służy pomocą w takich sytuacjach. Nasz Oddział Koordynacji Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych jest do dyspozycji poszkodowanych gmin. Stosowne informacje dostępne są na naszej stronie w zakładce ZASADY POSTĘPOWANIA PO WYSTĄPIENIU SZKÓD W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ
Alwernia - wizyta wojewody IAlwernia - wizyta wojewody II
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj