Szukamy operatorów numeru 112
2017-07-14
Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie poszukuje kandydatów na stanowisko operatora numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy obejmuje:

• przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)

• przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia

• odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego

• współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych

Termin składania dokumentów:
do 11 sierpnia 2017 roku


Więcej informacji: http://muw.pl/default.aspx?page=praca_w_sluzbie_cywilnej
praca112
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj