Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu
2017-11-27
- Wiele osób dopiero po przejściu na emeryturę ma czas, by zacząć rozwijać swoje pasje oraz realizować marzenia. Jeszcze większa część tych osób jest po prostu samotna i szuka bratniej duszy, by móc wspólnie spędzać z kimś czas. Właśnie dlatego chcemy, by Seniorzy mieli swoje miejsca, w, których będą mogli dzielić się pomysłami, ale przede wszystkim czuć się jak w rodzinie – rodzinie, którą stworzyli sami - mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas briefingu prasowego poświęconego programowi "Senior+".

W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem omawiane były tematy polityki senioralnej oraz pomocy społecznej. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda małopolski Piotr Ćwik, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie miało na celu wprowadzenie jednostek samorządu terytorialnego w zmiany w regulacjach dotyczących realizacji zadań własnych w obszarze pomocy społecznej, ze szczególnym naciskiem na wsparcie starszych osób. Tematem wiodącym spotkania był program wieloletni "Senior+" na lata 2015-2020 – edycja 2018 na terenie województwa małopolskiego. Poruszone zostały również kwestie poprawy dostępności do usług z systemu pomocy społecznej oraz przedstawiono planowane zmiany prawne w zakresie wspierania osób bezdomnych.

Program "Senior+" daje możliwość zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w lokalnym środowisku. Program ten polega na wspieraniu w tworzeniu placówek typu „Senior+” w tym Dziennych Domów Seniora oraz Klubów „Senior+” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla starszych osób lub w których brakuje pomocy społecznej tego typu.

W Klubie „Senior +” seniorzy motywowani są do działań na rzecz samopomocy oraz działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Placówki działające w formie Dziennych Domów „Senior+” powinny zapewniać 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku, a podstawowy zakres świadczonych usług powinien obejmować usługi: socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie oraz terapii zajęciowej.
konferencja senior Tarnow 1konferencja senior Tarnow 2konferencja senior Tarnow 3konferencja senior Tarnow 4konferencja senior Tarnow 5konferencja senior Tarnow 6konferencja senior Tarnow 7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj