Kolejne inwestycje drogowe skierowane do realizacji
2017-12-13
Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne 15 Programów Inwestycji dla zadań drogowych, których łączna wartość to niemal 540 mln zł.

Są to zadania związane z budową obwodnic, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych do nośności 11,5 t/oś, oraz budową obiektów mostowych. Inwestycje mają też poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki modernizacji skrzyżowań, budowie chodników i ścieżek rowerowych.

Zatwierdzone programy dotyczą zadań realizowanych w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, podkarpackim, mazowieckim, łódzkim i podlaskim.

Szczegółowy wykaz inwestycji dla województwa małopolskiego:

1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 44 w miejscowości Zaborze w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) - zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę chodników, odwodnienie terenu oraz przebudowę zbrojenia terenu. Realizacja: 2018 r.
2. Budowa mostu na potoku Kotowski w miejscowości Nowa Wieś w ciągu DK 75 - inwestycja obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowej przeprawy. Przewidywana jest też przebudowa dojazdów do obiektu i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie zakłada przebudowę ok. 60 m drogi krajowej. Realizacja: 2020 r.
3. Budowa mostu na potoku Łosie w miejscowości Nowa Wieś w ciągu DK 75 – projekt zakłada rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego oraz przebudowę dojazdów do obiektu, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej. Inwestycja obejmie ok. 100 m drogi krajowej. Realizacja: 2020 r.
4. Budowa mostu na potoku Wiśnicz w miejscowości Nowa Wieś w ciągu DK 75 – zadanie obejmuje rozbiórkę starego mostu, budowę nowego oraz przebudowę dojazdów, budowę chodników i infrastruktury towarzyszącej. Zadanie obejmie ok. 50 m drogi krajowej. Realizacja: 2020 r.
5. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 94 w miejscowości Giebułtów w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks) – inwestycja zakłada budowę ronda turbinowego o przekroju 2x2, budowę wlotów drogi krajowej nr 94 o przekroju 2x2 i wysp kanalizujących. Przewiduje się również budowę zatok autobusowych, chodników, oświetlenia, ekranów akustycznych i dróg serwisowych. Realizacja: 2019 r.

Źródło
20171213 mapa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj