Spotkanie inauguracyjne komisji wojewódzkiej ds. orzekania o zdarzeniach medycznych
2018-01-09
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie drugiej kadencji. Na spotkaniu Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron wręczył akty powołania członkom Wojewódzkiej Komisji na sześcioletnią kadencję.

Na posiedzeniu dokonano wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji, którym został Pan Tomasz Filarski, a Zastępcą Przewodniczącego – Pan Janusz Legutko.

Dokonano ustaleń organizacyjnych, co do funkcjonowania Komisji. Wojewódzka Komisja działa od 2012 roku na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
20180109 spotkanie sprawy medyczne 120180109 spotkanie sprawy medyczne 220180109 spotkanie sprawy medyczne 320180109 spotkanie sprawy medyczne 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj