Posiedzenie Wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych
2018-01-09
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika, przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa, służb mundurowych i klubów sportowych. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa podczas ostatnich derbów Krakowa w piłce nożnej.

Wyciągając wnioski z tego, co się wydarzyło, chcemy wspólnie szukać rozwiązań na przyszłość, aby zapewnić bezpieczeństwo – powiedział wojewoda Piotr Ćwik, który przewodniczył naradzie. Ścisły i bieżący kontakt ze wszystkimi stronami jest bardzo potrzebny – dodał wojewoda.

W posiedzeniu Wojewódzkiego zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych udział wzięli: wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z kadrą kierowniczą Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, a także przedstawiciele Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie, Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa, MKS Cracovii SSA, Wisły Kraków SA oraz Ekstraklasy SA.

Podczas posiedzenia omówiono niepokojące wydarzenia z ostatniego meczu derbowego w Krakowie. Uczestnicy spotkania zasygnalizowali główne wyzwania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas tego rodzaju imprez masowych.

W ramach wniosków podsumowujących posiedzenie podjęto decyzję o zwołaniu spotkań roboczych w mniejszych grupach. Poczynione ustalenia zostaną omówione na kolejnym posiedzeniu zespołu ds. bezpieczeństwa imprez masowych, który ma się zebrać jeszcze przed początkiem rozgrywek.

Warto nadmienić, że Wojewódzki zespół interdyscyplinarny do spraw bezpieczeństwa imprez masowych został powołany zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 19 lutego 2016 r. na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Posiedzenia zespołu odbywają się systematycznie przy okazji wydarzeń mających status podniesionego ryzyka, w tym rozgrywek derbowych.

zespół derby 1zespół derby 2zespół derby 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj