Powołanie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych
2018-01-09
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się uroczystość powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Akty powołania członkom Rady wręczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwsze posiedzenie Rady zwołał i otworzył wojewoda. Podczas spotkania dokonano wyboru Przewodniczącego Rady.

Wojewódzka Rada Konsultacyjna została powołana na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zarządzenie w tej sprawie Wojewoda Małopolski podpisał 8 grudnia 2017 r.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie wniosków stron o potwierdzenie nadania statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Rada podejmuje również inicjatywy zmierzające do integracji środowisk opozycyjnych. Obsługę organizacyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Źródło: materiały Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW
20180109 powolanie rady konsultacyjnej 120180109 powolanie rady konsultacyjnej 220180109 powolanie rady konsultacyjnej 320180109 powolanie rady konsultacyjnej 420180109 powolanie rady konsultacyjnej 520180109 powolanie rady konsultacyjnej 6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj