Spotkanie Wicewojewody z Konsulem Generalnym USA
2018-01-08
Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron wziął udział w spotkaniu z okazji 100. rocznicy wygłoszenia 14 punktów przez Prezydenta Woodrowa Wilsona. Spotkanie zostało zorganizowane przez Konsula Generalnego Stanów Zjednoczonych Ameryki Pana Waltera M. Braunoohlera.

W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego pracujący na terenie Małopolski.

Podczas spotkania podkreślono, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie. Wśród 14 punktów wygłoszonych podczas orędzie przez Prezydenta W. Wilsona znalazł się punkt stanowiący o potrzebie utworzenia niepodległego państwa polskiego ze swobodnym dostępem do morza.
wicewojewoda konsul USA 1wicewojewoda konsul USA 2wicewojewoda konsul USA 3wicewojewoda konsul USA 4wicewojewoda konsul USA 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj