Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych
2018-01-12
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Temat spotkania dotyczył organizacji bezpiecznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w województwie małopolskim.

W spotkaniu udział wziął wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania MUW Andrzej Pasek i jego zastępca oraz przedstawiciele podległych wojewodzie służb zespolonych, które odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego.

Małopolska jest regionem bardzo atrakcyjnym turystycznie. Podczas ferii spodziewamy się dużego natężenia turystycznego. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim odpoczywającym, szczególnie dzieciom i młodzieży – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Na posiedzenie Zespołu zaproszeni zostali przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie.

Przedstawiciele podległych służb przedstawili informacje dotyczące podejmowanych działań, które koncentrują się na zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim, którzy będą wypoczywać na obszarze województwa małopolskiego. Omówiono m.in. kwestie nadzoru nad przebiegiem wypoczynku, kontroli sprawności technicznej autokarów, działań prewencyjnych na trasach dojazdu do miejsc wypoczynku oraz kontroli obiektów budowlanych i sportowych. Dyrektor Pasek zwrócił natomiast uwagę na możliwość wykorzystywania systemów ostrzeżeń i komunikatów Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Wszystkie strony zadeklarowały gotowość do utrzymania stałej współpracy, bieżącego informowania o poziomie bezpieczeństwa podczas zbliżających się ferii zimowych, a także sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych. Informacja jest podstawą skutecznego działania – stwierdził wojewoda Ćwik.

20180112 WZZK dot. ferii 120180112 WZZK dot. ferii 220180112 WZZK dot. ferii 3
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj