Wojewoda gościem Radia Kraków
2018-01-23
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik gościł dziś w porannej audycji Radia Kraków. Wśród poruszonych tematów znalazły się: projektowana do ewentualnego zrealizowania zamiana gruntów pomiędzy Skarbem Państwa a ArcelorMittal Poland, przejęcie przez Małopolski Urząd Wojewódzki zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, rządowe programy senioralne Senior+ i Opieka 75+ oraz projekt „(Mało)polski Szlak Pamięci o Roku 1918”.

Wojewoda przypomniał założenia zawarte w liście intencyjnym podpisanym kilka lat temu z ArcelorMittal oraz podsumował dotychczasowe działania ws. zamiany gruntów. Odniósł się także do kwestii wykorzystania budynków tzw. Pałacu Dożów w Nowej Hucie. Piotr Ćwik przypomniał również, że zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych było do końca 2017 roku realizowane przez marszałków województwa – od stycznia nastąpiła zmiana. Zadanie to przejął wojewoda.

- To duży problem, który przejęliśmy. Mamy 69 tysięcy spraw zaległych, które czekają na realizację. 21 tysięcy odnosi się do programu 500+ z 1 i 2 naboru. (…) Trzeba przebudować sposób realizacji tego, odrabiać zaległości i realizować bieżące wnioski. To wielkie zadanie na rok 2018 – powiedział wojewoda.

Tematem rozmowy była również polityka senioralna polskiego rządu. 80 i 57 milionów złotych – tyle rząd przeznaczy w tym roku na programy „Senior+” oraz „Opieka 75+”. W Małopolsce ciągle potrzeby w tym zakresie są duże. Wojewoda omówił także założenia projektu „(Mało)polski Szlak Pamięci o Roku 1918”, który właśnie zainaugurowaliśmy:

- Rok przed nami szczególny. 100-lecie niepodległości. W wielu miejscach województwa samorządy będą celebrować te wydarzenia. Jednak one będą się działy w konkretnych miejscach. Są miejsca upamiętnienia z roku 1928, 1938, 1948 – już w innych realiach - kiedy Polacy świętowali to x-lecie niepodległości. Chcemy, żeby samorządy wskazały takie miejsca i chcemy wydać małopolski szlak pamięci. Prezydent Duda mówił o szukaniu lokalnych bohaterów. My chcemy pokazać lokalne miejsca pamięci – podsumował Piotr Ćwik.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy
szef 7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj