Kolejne już spotkanie z samorządowcami
2018-01-23
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne już spotkanie wojewody małopolskiego Piotra Ćwika z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem w naradzie udział wzięli samorządowcy z gmin ościennych Krakowa i Małopolski Zachodniej.

– Chcę spotykać się z Państwem w takiej formule. Zależy mi na tym, żeby takie robocze spotkania odbywały się cyklicznie – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

Podczas otwarcia konferencji reprezentant rządu w terenie przedstawił najnowsze informacje dotyczące spraw ważnych dla małopolskich samorządów. Omówił m.in. realizację Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, a także zwrócił uwagę na przejęcie przez administrację rządową magazynów przeciwpowodziowych i zadania dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych i rodzinnych.

Wojewoda Piotr Ćwik wspomniał również o projekcie „(Mało)polski Szlak Pamięci o Roku 1918”, który właśnie zainicjował, a który ma być częścią obchodów stulecia Niepodległej Polski. Zachęcił przedstawicieli gmin i powiatów do nadsyłania informacji o Miejscach Pamięci, które znajdują się w ich „małych ojczyznach”, a które upamiętniają kolejne, okrągłe rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości (z 1928, 1938, 1948 roku itd.).

Kwestię dotyczącą dekomunizacji ulic, pomników i nazw instytucji w świetle obowiązujących przepisów przedstawił Mirosław Chrapusta, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Z kolei Adam Spyra, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, zaznajomił samorządowców z problematyką repatriacji, legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Małopolsce. O realizacji Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 mówił natomiast Stanisław Pajor, kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Wydziału Rolnictwa.

W programie konferencji nie zabrakło również części przeznaczonej na pytania i omówienie spraw bieżących.
20180123 samorządowcy Kraków 120180123 samorządowcy Kraków 220180123 samorządowcy Kraków 320180123 samorządowcy Kraków 420180123 samorządowcy Kraków 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj