Spotkanie Zespołu doradczego do spraw żeglugi śródlądowej na obszarze województwa małopolskiego z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
2018-02-08
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron prowadził dziś spotkanie Zespołu doradczego do spraw żeglugi śródlądowej na obszarze województwa małopolskiego. Celem spotkania było m.in. omówienie możliwości współpracy z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w formule wsparcia Komitetu Sterującego w obszarze rozwoju śródlądowych dróg wodnych ze szczególnym uwzględnieniem Drogi Wodnej Górnej Wisły i planowanego Kanału Śląskiego.

Do podstawowych zadań Zespołu należy udział w realizacji zadań wynikających z „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 –2020 z perspektywą do roku 2030” przyjętych Uchwałą nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. oraz Konwencji AGN, tj. Europejskiego porozumienia dotyczącego głównych śródlądowych szlaków wodnych o znaczeniu międzynarodowym ratyfikowanej przez Polskę 6 marca 2017 r.

Zespół liczy piętnastu członków, a w jego skład wchodzą przedstawiciele m.in. jednostek administracji związanych z żeglugą i gospodarką wodną, przedstawiciele stowarzyszeń armatorów, eksperci do spraw gospodarki wodnej, a także przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które było reprezentowane przez: zastępcę dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Przemysława Żukowskiego, Izabelę Nepelską - Łosik z Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej a także Gabrielę Tomik – pełnomocnika ministra ds. żeglugi śródlądowej. Poinformowali oni o stanie przygotowań programów rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym w Polsce. Natomiast Jacek Gołda, pełnomocnik wojewody do spraw żeglugi śródlądowej na obszarze województwa małopolskiego, zapoznał uczestników spotkania z podjętymi przez Zespół działaniami. W spotkaniu wzięła również udział Aleksandra Malarz, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, przedstawiając informacje na temat zmian organizacyjnych w RZGW po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne powołującej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
20180208 Spotkanie Zespołu ds. Żeglugi (1)20180208 Spotkanie Zespołu ds. Żeglugi (2)20180208 Spotkanie Zespołu ds. Żeglugi (3)20180208 Spotkanie Zespołu ds. Żeglugi (4)20180208 Spotkanie Zespołu ds. Żeglugi (5)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj