Wyjaśnienia daleko odbiegających od faktów „sensacji” na temat dotacji dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu
2018-02-14
To jeden z przykładów tego, jak łatwo niektóre media szukają „sensacji” tam, gdzie jej nie ma. W 2017 roku do Wojewody Małopolskiego o pomoc finansową z rezerwy ogólnej budżetu państwa zawnioskowało kilkanaście samorządów. Był wśród nich m.in. powiat oświęcimski. Wniosek dotyczył dotacji na budowę siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu. Nie wnioskowała szkoła ani osoba prywatna, ale samorząd.

Tymczasem dla paru redakcji sytuacja wygląda zupełnie inaczej:
wiadomosci.gazeta.pl, wiadomosci.wp.pl, wprost.pl, se.pl, natemat.pl

Przedstawmy zatem fakty.

1. Gdy jednostki samorządu terytorialnego chcą zrealizować ważne dla mieszkańców zadanie, ale nie mają na nie wystarczającej ilości środków – mogą wystąpić do wojewody o finansowe „koło ratunkowe”. Tym „kołem ratunkowym” są środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa.
2. O takie „koło ratunkowe” może ubiegać się do wojewody każdy samorząd. Muszą jednak być spełnione dwa warunki: musi istnieć podstawa prawna dofinansowania zadania z budżetu państwa, a samorząd musi zapewnić odpowiedni wkład własny.
3. Po otrzymaniu i pozytywnym zweryfikowaniu wniosku samorządu (wraz z wymaganymi kosztorysami, programem inwestycyjnym, harmonogramem rzeczowo-finansowym, uzasadnieniem) wojewoda – dostrzegając potrzeby mieszkańców i samorządu – ubiega się o te środki do Prezesa Rady Ministrów.
4. Wniosek w sprawie dofinansowania zadania „Budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – etap I” złożył do Wojewody Małopolskiego Starosta Oświęcimski.
5. Szacunkowa wartość tego zadania – przewidzianego do realizacji na lata 2017-2019 – wynosi ok. 18 mln. Z budżetu państwa powiatowi została przyznana kwota 2,4 mln, czyli 13,5% kosztów. To zatem kropla w morzu potrzeb.
6. Powiat Oświęcimski na 2017 rok zaplanował prace wycenione na 4,8 mln. By wnioskować o 2,4 mln, Powiat musiał potwierdzić, że ma wkład własny w wysokości 2,4 mln (50%). Taki wkład własny (50%) jest wymagany przepisami prawa.
7. Czy jedna z pierwszych w Polsce tego typu placówek szkolnictwa specjalnego z ponad 50-letnią tradycją jest ważna i potrzebna dla mieszkańców powiatu? Na to pytanie nie trzeba chyba odpowiadać.
8. Wniosek Powiatu Oświęcimskiego był jednym z wielu, które w 2017 r. otrzymał od małopolskich samorządów Wojewoda Małopolski. W 2017 roku z rezerwy ogólnej zostało dofinansowanych 18 zadań samorządów na kwotę prawie 28 milionów.
9. Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa w 2017 roku otrzymała większość samorządów, które zawnioskowały o wsparcie do Wojewody Małopolskiego i spełniały wymogi dotyczące tej formy wsparcia.
sppproostt
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj