Zaproszenie na konferencję konsultacyjną projektu Polityki Surowcowej Państwa
2018-02-16
Zapraszamy na konferencję, która jest kontynuacją rozpoczętych w listopadzie 2017 r. szerokich konsultacji projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), opracowanego pod kierunkiem ministra Mariusza Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju i Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Konferencja odbędzie się w Toruniu, 22 lutego 2018 r. w godz. 10.00-15.30 w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej przy ul. Droga Starotoruńska 3. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną omówione zagadnienia związane z energią geotermalną oraz surowcami chemicznymi stanowiącymi bazę zasobową regionu (Filar 2 PSP, tj. Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło Ziemi).

Dyskusja dotyczyć będzie zapisów projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz możliwych rozwiązań wdrożeniowych, zmierzających m.in. do wykorzystania energii ciepła Ziemi, w tym wód termalnych, aby kierunek ten stał się elementem ogólnokrajowej strategii rozwoju energetyki, a także jednym z rozwiązań ograniczających zanieczyszczenie powietrza. Dyskusja dotyczyć będzie także możliwości wykorzystania w Polsce tzw. energii niskotemperaturowej (ciepła Ziemi do głębokości 300 m). Podczas rozmów nie zabraknie tematyki dotyczącej złóż surowców chemicznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 19 lutego 2018 r. na adres psp@mos.gov.pl. W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji. Osoba wyznaczona do kontaktów w PIG-PIB: Anna Bagińska, tel. (22) 45 92 174, tel. kom. 607 702 049; e-mail: anna.baginska@pgi.gov.pl.

Informacje o projekcie Polityki Surowcowej Państwa
II Filar Polityki Surowcowej Państwa
PLAKAT_konsultacje_TORUŃ
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj