Kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych
2018-02-16
- Rozpoczęły się rozgrywki ligowe w piłce nożnej. Dlatego po raz kolejny zwołałem posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych, którego celem jest bieżące omawianie sytuacji na meczach – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas kolejnego posiedzenia Zespołu, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.

- Zależy mi na tym, aby organizatorzy meczów podejmowali nie tylko doraźne działania przed meczami i w ich trakcie, ale także realizowali – omawiane m.in. w tym gronie – propozycje rozwiązań. Chodzi tu bowiem o kompleksowe podejście do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa na stadionach. Życzeniem nas wszystkich jest to, aby mecze były wydarzeniami sportowymi, a nie – niemającymi nic wspólnego z kibicowaniem i sportem – rozgrywkami między pseudokibicami – podkreślił wojewoda.

W spotkaniu, któremu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik, udział wzięli również przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Policji, Straży Pożarnej, Urzędu Miasta Krakowa, a także reprezentanci klubów piłkarskich.

Przedstawiciele klubów (Wisła Kraków SA, MKS Cracovia SSA, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Sandecja SA Nowy Sącz) zadeklarowali zintensyfikowanie działań, aby z jednej strony zminimalizować potencjalne zagrożenia, a z drugiej podnieść poziom bezpieczeństwa na meczach.

Omówiono m.in. stan bezpieczeństwa dotychczas zorganizowanych imprez masowych oraz gotowość do realizacji zadań w wiosennej rundzie rozgrywek Lotto Ekstraklasa sezonu 2017/2018.

Przedstawiciele klubów odnieśli się do przygotowania swoich służb porządkowych i informacyjnych do zabezpieczenia zawodów oraz rozwiązań mających uniemożliwienie wstępu na stadion osobom, które nie powinny otrzymywać klubowych akredytacji.

Przedstawiona została także informacja o zawieszeniu przez Komisję Ligi części kary dla klubu Cracovia. Kara ta została nałożona na klub w związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas derbów 13 grudnia 2017 roku. Przypomnijmy, że aktualnie trwa procedura administracyjna, w ramach której oceniane jest bezpieczeństwo na stadionie Cracovii w kontekście zbliżających się meczów. Podstawą do wydania przez Wojewodę Małopolskiego decyzji w tej sprawie jest całościowa analiza sytuacji oraz przeprowadzona przez podległe wojewodzie służby ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz rozwiązań proponowanych przez klub.

Wojewódzki Zespół Interdyscyplinarny do spraw Bezpieczeństwa Imprez Masowych został powołany zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z 19 lutego 2016 r. na mocy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. W ostatnim czasie Zespół spotkał się 8 grudnia 2017 roku oraz 9 stycznia 2018 roku.
20180216 Zespół  120180216 Zespół 2
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj