Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.

Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących w województwie Małopolskim został uruchomiony nr 728 112 112JAK POWIADAMIAĆ „112” POPRZEZ WYSŁANIE SMS’a?

 • miejsce wysłania SMS’a powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia
 • wysyłając SMS’a należy być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 • w wysyłanym SMS’ie należy napisać niezbędne informacje,
 • po wysłaniu SMS’a należy czekać na odpowiedź zwrotną z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o przyjęciu zgłoszenia, lub SMS’a z dodatkowymi pytaniami,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112” poprzez wysłanie kolejnego SMS’a,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator chciał wysłać SMS’a w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.
ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:

Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w wiadomości należy:
 1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
 2. Napisać na początku SMS’a:

  • jestem osobą niesłyszącą,
  • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
  • napisać: co się stało (krótka informacja),
  • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
  • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
  • podać swoje imię i nazwisko

 3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
 4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.
CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ WYSYŁAJĄC SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (CPR)?

Co zrobi operator odbierający alarmowe zgłoszenie SMS’owe?
 • wyśle zwrotnego SMS’a potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,
 • wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji – najlepiej ulicę, numer domu, miejscowość,
 • w razie potrzeby wyśle SMS’a z prośbą o doprecyzowanie informacji
CO ZGŁASZAMY NA NUMER ALARMOWY „112”
 • pożary,
 • wypadki drogowe,
 • kradzieże,
 • włamania,
 • w przypadku użycia przemocy,
 • nagłe omdlenia i utratę świadomości,
 • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
 • przypadki porażenia prądem,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
KIEDY NIE NALEŻY WYSYŁAĆ SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO?

 • zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,
 • w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
 • w celu sprawdzenia czy numer „728 112 112” naprawdę działa,
 • w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
 • w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
 • w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
 • w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
 • w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
 • w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
 • w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.
wstecz    do góry     drukuj