Wydział Spraw ObywatelskichWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
ul. św. Sebastiana 11
adres do korespondencji: ul. św. Sebastiana 9, 31-049 KrakówDyrektor: Lucyna GAJDA

Zastępca Dyrektora: Ewelina Leka-Curyło
SEKRETARIAT

tel. 12 39 22 600
fax 12 42 23 019
e-mail:

INFORMACJA PASZPORTOWA
KRAKÓW tel. 12 39 22 630
NOWY SĄCZ tel. 18 54 02 302, 18 54 02 206
TARNÓW tel. 14 69 63 100


  • ODDZIAŁ DO SPRAW OBYWATELSTWA, REPATRIACJI I ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH DLA POSIADACZY KARTY POLAKA

  • ODDZIAŁ NADZORU SPRAW OBYWATELSKICH

  • ODDZIAŁ PASZPORTOWY

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH I SPOŁECZNYCH

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBYWATELSKICH W NOWYM SĄCZU

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBYWATELSKICH W TARNOWIE

wstecz    do góry     drukuj