WYDZIAŁ ZDROWIA
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków


Dyrektor:Joanna BOGACZ
Zastępca Dyrektora: Tomasz OCETKIEWICZ

SEKRETARIAT
II piętro, pok. 236
tel. 12 39 21 126
fax 12 39 21 977
e-mail:

 • ODDZIAŁ DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH

 • ODDZIAŁ NADZORU W OCHRONIE ZDROWIA

 • ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • ODDZIAŁ DO SPRAW ORGANIZACJI I WSPÓŁPRACY Z MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI

 • DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA W KRAKOWIE

 • DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA W TARNOWIE

 • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

 • ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

 • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY – WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ DYSPOZYTORNI MEDYCZNYCH

 • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA

 • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DO SPRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

wstecz    do góry     drukuj