Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą


Kontrole podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Kontrola podmiotów prowadzących staż podyplomowy lekarzy, lekarzy dentystów

Na podstawie art. 15n ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2023 r., poz. 1516 z późn. zm.) w zakresie prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów oraz kontrola warunków i wymagań jakim powinny odpowiadać podmioty uprawnione do prowadzenia stażu podyplomowego.wstecz    do góry     drukuj