Poszerzenie bezpośredniej obsługi klientów w Wydziale Spraw Obywatelskich od 11 maja 2020 r.


Od 11 maja 2020 r. rozszerzyliśmy bezpośrednią obsługę klientów ubiegających się o wydanie paszportu we wszystkich niżej wymienionych lokalizacjach w Małopolsce:

w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
 • poniedziałek: 9.00 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

 • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9
 • poniedziałek: 9.00 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

 • w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52
 • poniedziałek: 9.00 -17.00
 • wtorek-piątek: 8.00-15.00

w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych:

 • w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2
  • poniedziałek 7.15-16.30
  • wtorek - czwartek 7.15-14.30
  • piątek 7.15-12.30
 • w Olkuszu, ul. Mickiewicza 2
  • poniedziałek 9.00-16.30
  • wtorek, środa,czwartek, piątek 8.00-14.30

 • w Nowym Targu, ul. Bolesława Wstydliwego 14
  • poniedziałek - piątek 7.30-14.30
   Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty pod podanymi numerami telefonów:
   • tel. 18 26 10 788
   • tel. 18 26 10 789

 • w Wadowicach, ul. Batorego 2
  • poniedziałek, środa, czwartek 7.30-14.45
  • wtorek 7.30-15.45
  • piątek 7.30-13.45

 • w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-16.00
  • piątek 8.00-13.00

 • w Limanowej, ul. Józefa Marka 9
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30

 • w Gorlicach, ul. Michalusa 18
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
 • w Brzesku, ul. Głowackiego 51
  • poniedziałek – piątek 8.00-14.45
   Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty pod podanymi numerami telefonów:
   • tel. 14 66 32 180

  • w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31
   • poniedziałek – 8.00-15.15
    wtorek-piątek 8.00-14.45
  • Uprzejmie informujemy, że w każdym z wyżej wymienionych Punktów Paszportowych, można zarezerwować termin wizyty w celu złożenia wniosku o wydanie paszportu lub odbioru paszportu
  • Osoba korzystająca z tego rozwiązania (wcześniejszej rezerwacji) uzyskuje gwarancję przyjęcia w ustalonym dniu i godzinie.
  • Jednocześnie wyjaśniamy, że rezerwacja terminu wizyty nie jest obowiązkowa, za wyjątkiem Terenowego Punktu Paszportowego w Nowym Targu mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz Terenowego Punktu Paszportowego w Brzesku mieszczącego się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, gdzie Starostwa wprowadziły ograniczenia w obsłudze stron.
  • Klienci zgłaszający się do wyżej wymienionych Punktów Paszportowych bez wcześniejszej rezerwacji terminu będą mogli załatwić sprawę w godzinach pracy Punktu.
  • Osoby, które chciałyby wcześniej zarezerwować termin wizyty w wybranym Punkcie Paszportowym mogą to uczynić w godzinach pracy poszczególnych Punktów Paszportowych w następujący sposób:
  w Krakowie dokonują rezerwacji:
  • w Tarnowie dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
   • 14 69 63 100
   • 14 69 63 412
  • w Nowym Sączu dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
   • 18 54 02 206
   • 18 54 02 302
  • w Chrzanowie dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
   • 32 62 57 983
   • 32 62 57 990
  • w Olkuszu dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
   • 32 64 78 835
  • w Oświęcimiu dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
   • 33 84 49 742
  • w Nowym Targu dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
   • 18 26 10 788
   • 18 26 10 789
  • w Wadowicach dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
   • 33 87 34 212
  • w Limanowej dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
   • 18 33 37 998
  • w Gorlicach dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
   • 18 35 48 754
  • w Brzesku dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
   • 14 66 32 180
  • w Bochni dokonują rezerwacji:
   telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
   • 14 615 37 51

  W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Terenowych Punktach Paszportowych:

  1. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych. Więcej niż jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w przypadku załatwiania sprawy dotyczącej: - osoby małoletniej, - osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może stawić się w urzędzie samodzielnie, - osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, - osoby wymagającej pomocy tłumacza. Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).
  2. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz możliwości dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.
   Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania.
  3. W celu ograniczenia czasu obsługi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej na konto:
   MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
   NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
   08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

   oraz przedłożenie fotografii, dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku gdy dokument ten stracił ważność również ważnego dowodu osobistego.

   Lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie www.malopolska.uw.gov.pl https://muw.pl/default.aspx?page=paszporty

  Kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.
 • wstecz    do góry     drukuj