Zgoda na wydanie paszportu (e-usługa)


Możesz wyrazić zgodę na wydanie paszportu w formie elektronicznej w przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. W tym celu wejdź na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportu

Możesz wyrazić zgodę na wydanie paszportu w formie elektronicznej w przypadku posiadania profilu zaufanego, e-dowodu lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tym celu wejdź na stronę internetową https://www.gov.pl/web/gov/wyraz-zgode-na-wydanie-paszportuwstecz    do góry     drukuj