Praca w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim


Ogłoszenia

Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
o wolnych stanowiskach pracy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie


NABÓR NA STANOWISKO OPERATORA NUMERÓW ALARMOWYCH W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO - CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO W KRAKOWIE.
Treść ogłoszenia
WZÓR OŚWIADCZEŃ W NABORZE NA STANOWISKO OPERATORA NUMERÓW ALARMOWYCHNABÓR NA STANOWISKO DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO

Treść ogłoszenia
WZÓR OŚWIADCZEŃ W NABORZE NA STANOWISKO DYSPOZYTORA MEDYCZNEGOwolne stanowiska pracy w służbie cywilnej – ogłoszenia dostępne:


Informacja telefoniczna na temat naboru do służby cywilnej – 12 3921 443
Informacja telefoniczna na temat staży i wolontariatów – 12 3921 245
Informacja telefoniczna na temat praktyk – 12 3921 544


Praktyki studenckie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie organizuje praktyki:

I. Praktyki studenckie – zainteresowani studenci odbyciem praktyki studenckiej składają zapytanie wskazując wydział i proponują termin jej odbycia (wypełniają formularz aplikacyjny), CV, skierowanie z uczelni, umowę/porozumienie oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

II. Praktyki absolwenckie – absolwenci zainteresowani odbyciem praktyki dostarczają formularz aplikacyjny, CV, skierowanie z uczelni, umowę/porozumienie oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).

III. Praktyki zawodowe – osoby zainteresowane odbyciem praktyki zawodowej dostarczają formularz aplikacyjny, CV, skierowanie z uczelni, umowę/porozumienie oraz ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).


Szczegółowe informacje o programie praktyk w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można uzyskać pod adresem mailowym: praktyki.muw@muw.pl oraz pod numerem telefonu 12 39 21 544.

wstecz    do góry     drukuj