Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje o częściowym wznowieniu obsługi bezpośredniej.

Click here to read english version

Odbiór dokumentów pobytowych (od 25 maja br.)

Od 25 maja br. zostaje częściowo wznowiona możliwość odbioru zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytu członka rodziny obywatela UE oraz dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywatela UE. Przyjmujemy tylko osoby, z którymi wcześniej się skontaktujemy telefonicznie/wyślemy e-mail. Prosimy o oczekiwanie na kontakt z urzędu. Proszę nie przychodzić do urzędu bez wyznaczonej wizyty.

Przywrócenie spotkań wyznaczonych na terminy od 1 czerwca br.

Wszystkie osoby, które posiadają wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosków o legalizację pobytu obywateli UE i członków ich rodzin prosimy o umówienie terminu wizyty. Należy stawić się w urzędzie wraz z ważnym dokumentem tożsamości oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.

Przesłuchania i zapoznania z aktami (od 15 czerwca br.)

Od 15 czerwca br. zostają częściowo wznowione czynności z udziałem stron (tj. przesłuchania i zapoznania z aktami). W pierwszej kolejności klienci będą umawiani telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Do pozostałych będziemy kierować wezwania drogą listowną. Proszę stosować się do wskazówek zamieszczonych w piśmie.


Przypominamy o zasadach sanitarnych obowiązujących podczas wizyty w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Do Urzędu mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów takich jak gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.
Należy posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą. Tylko osoby posiadające wymagany w danej sprawie komplet dokumentów zostaną wpuszczone do Urzędu.

Należy mieć założoną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe.
Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu (zalecana odległość 2 m).

Przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym;

 • ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Urzędu w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości;
 • w trakcie przebywania na terenie Urzędu należy przestrzegać określonych komunikatami i oznaczeniami zasad przemieszczania się;
 • należy liczyć się z tym, że nie będzie możliwości skorzystania z toalet znajdujących się w Urzędzie.
 • W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń wizyta w Urzędzie nie będzie możliwa.

Otrzymanie terminu stawienia się w Urzędzie, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym. W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz konieczność zachowania obowiązujących rygorów sanitarnych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 cudzoziemcy będą informowani przez ochronę i pracowników urzędu o ograniczeniu wejścia do urzędu osób trzecich.

Obsługa klienta będzie się odbywać z zachowaniem wymogów sanitarnych oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i klientów. Umówienie cudzoziemców, którzy złożyli wniosek przy obecnym reżimie sanitarnym, wymaga nie tylko doposażenia pracowników obsługi w niezbędne artykuły sanitarne, ale także logistyki dokumentacji i organizacji poruszania się po urzędzie (wejścia i wyjścia), aby nie dopuścić do przebywania w budynku zbyt dużej liczby osób.

Dodatkowe informacje - organizacja pracy urzędu

Dostęp do urzędu jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób umówionych.
 • PODSTAWOWE INFORMACJE

 • KONTAKT

 • REZERWACJA TERMINU

 • UZYSKANIE PRAWA STAŁEGO POBYTU – DOTYCZY

 • WYMAGANE DOKUMENTY

 • FORMULARZE DO POBRANIA

 • OPŁATY

 • GDZIE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

 • PODSTAWA PRAWNA

 • TRYB ODWOŁAWCZY

 • DODATKOWE INFORMACJE

wstecz    do góry     drukuj