Udostępnienie danych


Centrum Powiadamiania Ratunkowego udostępnia dane zarejestrowane w systemie teleinformatycznym, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępnia je na wniosek:

  • Sądu,
  • Prokuratury,
  • Policji.

Dane dotyczące treści zgłoszeń, w tym nagrania rozmów telefonicznych obejmujących całość zgłoszenia alarmowego, danych osób zgłaszających i innych osób wskazanych, informacji o miejscu i rodzaju zdarzenia oraz opisu ewidencjonowane i przechowywane w systemie teleinformatycznym są przez 3 lata.

Podstawa prawna
art. 10 ust. 14 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1077)

Wnioski można przesyłać:

  • pocztą tradycyjną na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
  • faksem na numer telefonu 12 422 72 08
  • przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres cpr@malopolska.uw.gov.pl
  • lub
  • składać osobiście na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, parter, pok. 24)

Wzór wniosku o udostępnienie danych

wstecz    do góry     drukuj