Email

Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa (EWZP):
Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa (EWZP Osuwiska):

Biuro Informatyki: dcza@malopolska.uw.gov.pl

Adres

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków