2021-03-05
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

1964 / 1107 - ogólna liczba łóżek dla pacjentów COVID-19 / liczba łóżek zajętych

187 / 126 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

303 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 05.03.2021, godz. 9.00  

2021-03-05
Zdjęcie poglądowe z wizyty podsekretarz stanu w MRPiT

O wsparciu małopolskich firm, przedsiębiorców i pracowników w dobie pandemii mówili podczas briefingu prasowego podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Olga Semeniuk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor krakowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marcin Kopeć i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak.

W całej Polsce kwota subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 przekroczyła 6,6 mld zł. To środki, które otrzymały mikrofirmy (3,1 mld zł) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (3,5 mld zł). Z tych subwencji skorzystało 44 999 firm, zatrudniających 293 529 pracowników.

2021-03-04
Zdjęcie poglądowe z breifingu prasowego

- Jesteśmy zdeterminowani, by do walki z epidemią w Małopolsce zmobilizować wszystkie dostępne siły i środki. Zarazem trzeba powiedzieć, że musi to być czas wielkiej solidarności. Musimy sobie zdawać sprawę, że czeka nas ogromny wysiłek. Dziękuję za deklarację pełnego zaangażowania, którą otrzymałem zarówno od Pana Marszałka Łukasza Smółki, jak i od Pana Prezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga. Mamy wytyczony i uzgodniony kierunek najbliższych działań. Wszyscy są zgodni, że podstawowym założeniem dalszych działań musi być zachowanie równowagi pomiędzy świadczeniami covidowymi i niecovidowymi oraz coraz szersze wykorzystywanie potencjału szpitala tymczasowego w CUMRiK-u – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita na dzisiejszym briefingu prasowym.

2021-03-04
Zdjęcie przedstawia wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę

Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka” na lata 2020-2024. Z uwagi na obostrzenia sanitarne nowo powołane gremium obradowało w trybie zdalnym. W dyskusji uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Jestem przekonany, że współpraca w ramach Rady Naukowo-Społecznej pozwoli jeszcze bardziej wzmocnić potencjał Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Niepołomicka”. Bardzo sobie cenię tak szerokie forum dyskusji. Oczekiwania są duże, bo przecież nie trzeba nikogo przekonywać, że Puszcza Niepołomicka wpisuje się w bogactwo przyrodnicze i kulturowe Małopolski. Życzę Państwu owocnych obrad, pełnych kreatywnych pomysłów – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2021-03-03
Zdjęcie poglądowe: Paweł Wdówik z wizytą w Małopolsce

Sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik odwiedził dziś województwo małopolskie. W programie wizyty ministra znalazło się m.in. spotkanie z gospodarzami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą oraz II wicewojewodą Ryszardem Pagaczem.

Pierwszym punktem wizyty pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych w Małopolsce było odwiedzenie Zespołu Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie. Minister Paweł Wdówik spotkał się z dyrekcją i uczniami placówki. Rozmowy dotyczyły perspektyw działania i rozwoju specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

2021-03-03
Zdjęcie z uroczystości przekazania nowego sprzętu strażackiego

Coroczna narada małopolskiej Straży Pożarnej była okazją do przekazania samochodów i sprzętu pożarniczego dla jednostek zawodowych i ochotniczych, działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. W uroczystościach wzięli udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, małopolski wojewódzki komendant PSP st. bryg. Piotr Filipek, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, poseł Edward Siarka oraz prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Kazimierz Koprowski.
 
- Bardzo dziękuję małopolskim strażakom za zaangażowanie w niesienie pomocy osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Każdego dnia spotykacie się z sytuacjami, które wymagają Waszej siły, determinacji i niezawodnego sprzętu. Nowe samochody pozwolą na bezpieczne dotarcie do poszkodowanych. To niezwykle ważne, że sukcesywnie udaje się doposażać jednostki funkcjonujące w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Pandemia pokazała, jak szeroki jest wachlarz zadań, które wykonują strażacy i druhowie. Bardzo dziękuję za pełen profesjonalizm i gotowość do udzielania wielowymiarowego wsparcia. Za to, że jesteście wierni dewizie: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
 

2021-03-03
Zdjęcie z akcji Sobota informacyjna

W wielu przypadkach godziny pracy lub ilość obowiązków nie pozwalają na swobodne załatwienie spraw administracyjnych między poniedziałkiem a piątkiem. Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, ponownie otworzyliśmy Wydział Spraw Cudzoziemców, tym razem aż w dwie soboty lutego.

13 oraz 27 lutego w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbyły się „Soboty informacyjne”, podczas których można było między innymi skorzystać z porad, zweryfikować poprawność składanych wniosków oraz przygotować je pod okiem specjalistów.

Inicjatywa skierowana była do pełnomocników, pracodawców oraz cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy aktualnie są w trakcie procedury legalizacyjnej lub planują wystąpić do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt.  

wstecz    do góry     drukuj