2023-06-07
Wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński podczas wbijania gwoździa do sztandaru Służby Więziennej

7 czerwca 2023 roku na długo pozostanie w pamięci funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Trzebini. To właśnie dziś trzebińska jednostka otrzymała swój sztandar — symbol męstwa, odwagi i honoru. To szczególne święto i docenienie pełnionej na co dzień służby.

W uroczystości nadania sztandaru, ufundowanego przez Państwowe Przedsiębiorstwo Polska Grupa SW, udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Cieplucha, II wicewojewoda małopolski Mateusz Małodziński, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej płk Krzysztof Stefanowski, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch, przedstawiciele NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, jak również funkcjonariusze innych służb mundurowych.

2023-06-07
Uczestnicy posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

29 dyscyplin sportowych, obiekty w 25 lokalizacjach, 7000 sportowców z 48 krajów, 8500 wolontariuszy... Za kilkanaście dni oczy kibiców i sympatyków sportu zwrócone będą na Kraków i Małopolskę. Od 21 czerwca do 2 lipca potrwają wyczekiwane Igrzyska Europejskie.

Aby wszystko przebiegało sprawnie, małopolskie służby już od dłuższego czasu przygotowywały plan zabezpieczenia tego wydarzenia. Działania podsumowane zostały na dzisiejszym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, któremu przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2023-06-07
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z odznaczonymi Medalami Pro Patria

W uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wyróżnionych Medalem „Pro Patria” za swoją pracę zostało 11 działaczy Federacji Młodzieży Walczącej. Uroczystej dekoracji dokonał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Medale „Pro Patria”, nadawane przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, są wyrazem uznania za wiarę w Polskę i wartości wyrażone w dewizie: Bóg, Honor, Ojczyzna. Właśnie takim głębokim patriotyzmem i ideowością wyróżniali się działacze Federacji Młodzieży Walczącej. Wielkim honorem jest dla mnie wręczenie dziś Państwu tych odznaczeń. Dziękuję za tę chwalebną działalność na rzecz naszej Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2023-06-07
Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz przemawia do mikrofonu podczas seminarium naukowego w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

„Wilk i dzik w jednym stali domu?”, „Zwierzęta w mieście – atrakcja przyrodnicza czy problem społeczny?”, „Historia i wpływ łowiectwa na tożsamość i kulturę państwa polskiego”, „Gatunki chronione w przestrzeni miejskiej i jego otoczeniu”, „Bezpieczeństw ludzi i zwierząt, a łowiectwo”, „Synurbanizacja bobra europejskiego na terenie Krakowa”. To tematy wystąpień w ramach seminarium naukowego „Gospodarowanie populacjami zwierząt w zurbanizowanym świecie – historia, tradycja, uwarunkowania obecne”.

Seminarium to odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Wziął w nim udział I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Rozpowszechnianie wiedzy na temat współistnienia ludzi i zwierząt to istotne zadanie z punktu widzenia bezpieczeństwa. Naszym obowiązkiem jest dbanie o inne organizmy oraz zapewnienie im odpowiednich warunków życia. Dlatego dziękuję organizatorom za to seminarium, które było okazją do dyskusji, poszerzyło nasze horyzonty i uświadomiło, jaki wpływ na funkcjonowanie zwierząt ma urbanizacja – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2023-06-07
Wojewoda małopolski Łukasz Kmita w Radio Kraków podczas nagrania

Ocena nadzorcza uchwały dotyczącej likwidacji Spółki Kraków 5020, sprawa dyrektora III LO w Tarnowie, rozpoczęcie pracy pomp głębinowych w Trzebini – o tym na antenie Radia Kraków rozmawiali dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz redaktor Jacek Bańka.

Wojewoda nie uchylił uchwały Rady Miasta Krakowa o likwidacji Spółki Kraków 5020, jednak sprawa jest nadal otwarta. Co to oznacza w praktyce?

Po pierwsze uchwała o likwidacji Spółki dalej obowiązuje. Moją rolą jako Wojewody Małopolskiego jest rzetelna i merytoryczna ocena. Bardzo dokładnie zbadaliśmy te wnioski, które złożył pan prezydent, także ekspertyzy prawne. Stoją one jednak w kontrze do ekspertyz, które my posiadamy, dlatego sprawa nie jest tak oczywista pod względem prawnym. (…) prawdopodobnie w najbliższym czasie zakończymy ocenę nadzorczą. Sprawa być może trafi do sądu. Wątpliwości natury prawnej jest wiele, czekamy jeszcze na ostateczne rozstrzygnięcia prawników – tłumaczy wojewoda Łukasz Kmita.

2023-06-06
Widok na wnętrze Kopalni Soli w Wieliczce. Na bliższym planie widać ustawione nakryte na biało stoliki w niebieskiej poświacie. W głębi na dużym białym ekranie napis: 30 lat, wfosigw - wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przy dwóch mównicach ustawionych po obu stronach ekranu stoi dwóch mężczyzn.

Wspierać działania na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju w Małopolsce. To misja, którą od 30 lat pełni Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W gali z okazji jubileuszu jednostki uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecni byli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Edward Siarka, posłowie: Anna Paluch, Urszula Rusecka, Władysław Kurowski, Krzysztof Kozik, Filip Kaczyński, wicemarszałkowie województwa małopolskiego Łukasz Smółka i Józef Gawron, II zastępca prezydenta miasta Krakowa Jerzy Muzyk, starosta krakowski Wojciech Pałka, małopolski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Piotr Filipek, prezes WFOŚiGW w Krakowie Kazimierz Koprowski.

Uroczystość, która odbyła się w Kopalni Soli w Wieliczce, była okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę.

2023-06-06
Wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz podczas przemówienia na gali finałowej Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Po raz dwudziesty trzeci młodzi z całej Polski mieli możliwość uczestniczyć w konkursie dotyczącym nauczania świętego Jana Pawła II. Tegorocznej edycji przyświecało hasło: Wolności nie można posiadać, wolność trzeba stale zdobywać. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły blisko sześćdziesięciu laureatów odebrało dzisiaj nagrody i pamiątkowe dyplomy. W uroczystej gali finałowej uczestniczyli sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Dziedzictwo nauczania świętego Jana Pawła II to niekończące się źródło odpowiedzi na pytania, z jakimi w sposób szczególny mierzą się osoby młode. Podtrzymywanie tego dziedzictwa i rozpowszechnianie nieprzeniknionej głębi rozmyślań polskiego papieża, jest wezwaniem dla nas wszystkich. Tym bardziej docenić należy Ogólnopolski Konkurs Papieski, który rokrocznie cieszy się niemalejącym zainteresowaniem – mówi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

wstecz    do góry     drukuj