2022-08-06
Zdjęcie poglądowe z uroczystości z okazji 75-lecia OSP Krużlowa

Ochotnicza Straż Pożarna w Krużlowej Wyżnej w powiecie nowosądeckim obchodzi kolejną rocznicę działalności. Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych oraz informowanie ludności o istniejących zagrożeniach to tylko część z obowiązków, które dzielnie wypełniają już od 75 lat. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści Barbara Bartuś, Anna Paluch, Wiktor Durlak. Obecny był także I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Obchodom towarzyszyło poświęcenie samochodu bojowego. Kosztował on 821 tys. zł. Jednostka otrzymała na ten cel środki rządowe: 215 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej, 195 tys. zł z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, 100 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej. 200 tys. zł przekazała gmina Grybów, a 40 tys. zł to dotacja województwa małopolskiego.

2022-08-05
Zdjęcie poglądowe z mszy świętej i uroczystości w Krypcie Srebrnych Dzwonów przed wymarszem śladem Pierwszej Kompanii Kadrowej.

6 sierpnia 1914 r. dowodzona przez Józefa Piłsudskiego Pierwsza Kompania Kadrowa wyruszyła z krakowskich Oleandrów do zaboru rosyjskiego. O godz. 9.45 strzelcy obalili słupy graniczne pod Michałowicami. Dla upamiętnienia tych wydarzeń odbywa się już LVII, a 42. po zakończeniu II wojny światowej Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Zbiega się on z tegoroczną 85. rocznicą zakończenia sypania Kopca Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach w przededniu wymarszu z krakowskich Oleandrów wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz I wicewojewoda Ryszard Pagacz. Obecny był także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. 

Na Wawelu, w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, wojewoda Łukasz Kmita złożył wiązanki na sarkofagach Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który w latach 2006-2009 był Honorowym Protektorem Marszu. Następnie w katedrze odbyła się uroczysta msza święta w intencji Marszałka i jego żołnierzy.

2022-08-05
Zdjęcie poglądowe z uroczystości przekazania symbolicznego czeku potwierdzającego przyznanie gminie Stryszów grantu w ramach programu Dostępność Plus dla Zdrowia

- Solidarność jest fundamentalną wartością dojrzałego społeczeństwa. Społeczeństwa, które troszczy się o dobry, zrównoważony rozwój wszystkich jego członków. To wreszcie wyraz odpowiedzialności za drugiego człowieka i życzliwości okazywanej sobie wzajemnie. Dzięki rządowemu programowi „Dostępność Plus”, którego częścią jest program „Dostępność Plus dla zdrowia” – niwelowane są bariery architektoniczne, cyfrowe, komunikacyjne i organizacyjne – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś wojewoda przekazał na ręce wójta gminy Stryszów Szymona Dumana symboliczny czek potwierdzający przyznanie środków w ramach programu „Dostępność Plus dla zdrowia” na projekt „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stryszowie”.

2022-08-04
Rządowe wsparcie dla powiatu oświęcimskiego

– Ziemia oświęcimska… Z jednej strony zadania i wyzwania są tu analogiczne jak w innych samorządach; z drugiej zaś piętno, jakie odcisnęła tu historia, wymaga szczególnego podejścia. Dlatego przykładam tak dużą wagę do dialogu i umacniania współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową. Wspólnie pracujemy dla mieszkańców.  Środki rządowe, które trafiły do powiatu oświęcimskiego, to m.in. mocne wsparcie dla Szpitala w Oświęcimiu, poprawa sieci dróg powiatowych czy budowa siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. To inwestycje, którą służą bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców powiatu oraz wspierają jego rozwój – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odwiedził dziś powiat oświęcimski. W wizycie uczestniczył również poseł Rafał Bochenek oraz przedstawiciele biura posła Krzysztofa Kozika.

2022-08-04
Czternasta emerytura już wkrótce trafi do seniorów

Już za trzy tygodnie rozpoczną się wypłaty czternastej emerytury. – Przypominam, że nie trzeba składać żadnego wniosku, świadczenie zostanie wypłacone z urzędu – podkreśla minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. To dodatkowe w tym roku wsparcie dla ok. 9 mln emerytów i rencistów.

Wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już za 3 tygodnie – 25 sierpnia br.

Zdecydowaliśmy o wypłacie czternastej emerytury również w tym roku, ponieważ zależy nam na zabezpieczeniu w jak największym stopniu sytuacji finansowej polskich seniorów, zwłaszcza tych o niższych świadczeniach. To naprawdę ważne wsparcie – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

2022-08-04
Punkt pomocy dla uchodźców w Bonarce z wysoką frekwencją

W lipcu 2022 r. Centrum Handlowe Bonarka, we współpracy z Fundacją Ignatianum i Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, uruchomiło punkt pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Przez pierwszy miesiąc z oferty programowej z punktu skorzystało ponad 200 osób.

– Mijają kolejne miesiące agresji rosyjskiej na Ukrainę. W początkowym okresie – w ramach wsparcia uchodźców – najważniejsze było zaspokojenie ich podstawowych potrzeb, w tym zapewnienie im zakwaterowania. Część z nich już stanęła na własnych nogach. Dlatego szczególnie istotne jest teraz wsparcie w zakresie adaptacji w naszym kraju. W te działania mocno i z sukcesem wpisuje się projekt Polski 4UA Centrum Edukacji i Integracji, działający w krakowskiej Bonarce. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w uruchomienie i prowadzenie tego punktu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-08-02
Zdjęcie poglądowe z uroczystości podpisania umowy z gminą Wietrzychowice potwierdzającą przyznanie środków z rezerwy budżetu państwa na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach

- Właściwe gospodarowanie zasobami wody to nie tylko zapewnienie podstawowych potrzeb mieszkańcom, ale także poprawa stanu środowiska. Nowa stacja uzdatniania wody w Wietrzychowicach to inwestycja kluczowa także dla dwóch sąsiednich miejscowości. Dzięki środkom przyznanym przez Premiera Mateusza Morawickiego oraz dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych to strategiczne zadanie będzie mogło zostać zrealizowane. O pozyskanie tych środków szczególnie zabiegał Pan Poseł Wiesław Krajewski, stając się ambasadorem tego projektu. Projektu tak ważnego i potrzebnego dla mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z wójtem gminy Wietrzychowice Tomaszem Bankiem umowę potwierdzającą przyznanie gminie przez premiera Mateusza Morawieckiego środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach. W wydarzeniu wziął udział poseł Wiesław Krajewski oraz I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

wstecz    do góry     drukuj