2022-12-06
Zdjęcie poglądowe z mikołajkowego spotkania Wojewody z dziećmi ze Szkoły Podstawowej z Miechowa.

Pastorał, mitra, długa broda i czerwony strój – to atrybuty i symbole świętego Mikołaja. Dziś odwiedził on także Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Na spotkanie z nim czekały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Miechowie. W rozdawaniu prezentów pomagał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- „Gdy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – mówił Janusz Korczak. Wywołanie tego uśmiechu jest bardzo ważne i szczególne w dniu wspomnienia świętego Mikołaja. To symboliczny czas, na który każde dziecko się przygotowuje i czeka. Dziękuję za dzisiejsze miłe spotkanie i cieszę się, że mogliśmy wspólnie z Mikołajem wywołać uśmiech na twarzach naszych małych gości. Życzyłbym sobie, aby ten piękny czas stał się udziałem wszystkich dzieci bez wyjątku – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-12-06
Zdjęcie poglądowe z LOT-na pomoc na Limanowszczyźnie. Świąteczna siła integracji społecznej.

Od ponad trzech lat na Limanowszczyźnie działa Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego (LOT). Oprócz zadań związanych z promocją regionu prowadzi ona także działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami. Właśnie w ramach tego ostatniego komponentu dokonano dzisiaj podsumowań projektu za rok 2022. W wydarzeniu uczestniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Solidarność i odpowiedzialność – to filary polityki, jaką prowadzi rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wobec osób z niepełnosprawnościami. To także jasne drogowskazy, które powinny determinować zadania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i wszystkie instytucje, które zajmują się udzielaniem wsparcia osobom z niepełnosprawnościami. To wreszcie szerokie zadanie społeczne, które przypomina, że wspólnymi siłami możemy kreować rzeczywistość odpowiadającą potrzebom wszystkich grup. To ważne, że potrzebę takiego wsparcia dostrzega i realizuje Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Limanowskiego. Zrzeszając podmioty i osoby fizyczne, LOT udowadnia, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć więcej – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-12-06
Wiceminister Karol Rabenda: Ćwierć miliona ton węgla trafiło już do mieszkańców. Dystrybucja przebiega sprawnie

W województwie małopolskim do programu dystrybucji taniego węgla wśród swoich mieszkańców przystąpiło 177 na 182 gmin. 115 podpisało już odpowiednie umowy. Oznacza to, że ich mieszkańcy albo już mogą kupować tani węgiel, albo ten węgiel pojawi się u nich lada dzień.

- Jest to paliwo o dobrych parametrach. Pochodzi ze sprawdzonych źródeł, a jego jakość jest dokładnie sprawdzana i certyfikowana - mówi Karol Rabenda.

- Dziękuję samorządom za włączenie się w realizację zadań związanych z dystrybucją taniego węgla wśród mieszkańców. W Małopolsce są takie gminy, które ustaliły cenę za tonę węgla oscylującą w granicach 1600-1800 zł, choć maksymalna kwota to 2000 zł. To pokazuje naszą wspólną troskę o mieszkańców i odpowiedzialność za ich sytuację. Dystrybucja węgla przez spółki skarbu państwa i samorządy ma także drugi pozytywny aspekt. Składy w wielu miejscach obniżyły ceny w prywatnych punktach dystrybucji węgla nawet o 1500 zł. Nie wolno zapominać, że wcześniej rząd Premiera Mateusza Morawieckiego wprowadził dodatek węglowy w wysokości 3000 zł. To spójna i skoordynowana polityka prospołeczna – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-12-06
Grafika poglądowa dotycząca soboty paszportowej.

W dniu 10 grudnia 2022 r., w godzinach od 8:00 do 15:00, w siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Przy Rondzie 6) odbędzie się Sobota Informacyjna.

Podczas wydarzenia możliwe będzie:

  • dołączenie dokumentów do spraw w toku;
  • uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawdzeniu oraz wypełnieniu;
  • wniosku pobytowego/zezwolenia na pracę;
  • uzyskanie ogólnych informacji dotyczących procedury legalizacyjnej;
  • dokonanie rezerwacji w celu złożenia wniosku na pobyt czasowy stały, oraz rezydenta długoterminowego UE;
  • umówienie terminu w celu odbioru karty pobytu;
  • złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przez obywateli państw trzecich.
2022-12-06
Zdjęcie poglądowe ze świątecznego Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny

Działanie na rzecz rozwoju turystyki, infrastruktury turystycznej i ich promocji, podnoszenie poziomu i kultury obsługi ruchu turystycznego oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej. To kilka ze statutowych zadań Nowosądeckiej Izby Turystycznej.

Podczas Świątecznego Spotkania Branży Turystycznej Sądecczyzny organizowanego przez Izbę I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczył Srebrny Krzyż Zasługi.

Nowosądecka Izba Turystyczna podejmuje szereg działań związanych z rozwojem i promocją turystyki. Tym samym rozwija całą Sądecczyznę. To postawa godna naśladowania. Serdecznie gratuluję przyznanego przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę odznaczenia. Wszystkim członkom Izby życzę kontynuacji w pełnieniu tej ważnej misji – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2022-12-05
Zdjęcie poglądowe z otwarcia boiska w Trzebini

Nawierzchnia o wymiarach 68x105 m, syntetyczna trawa, trzyrzędowe trybuny. W centrum Trzebini otwarto pierwsze w powiecie chrzanowskim pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. Tak działa Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych!

W uroczystości uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz pełnomocnik rządu ds. infrastruktury sportowej Jacek Osuch, poseł Krzysztof Kozik oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Obecny był także burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Tworzymy możliwości rozwoju
Rząd Prawa i Sprawiedliwości z Premierem Mateuszem Morawieckim na czele stwarza możliwości rozwoju młodym sportowcom. Dofinansowujemy powstawanie nowych obiektów sportowych i rewitalizujemy te już istniejące. Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych powstają takie miejsca jak to tutaj, w Trzebini. Gratuluję ukończenia inwestycji i życzę rozegrania wielu meczów na otwartym dzisiaj boisku. Łączy nas piłka i z pewnością boisko w Trzebini to pokaże – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-12-05
Zdjęcie poglądowe z wizyty wojewody małopolskiego Łukasza Kmity w gminie Dębno.

Prawie 1,7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w Dębnie i niemal 5 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę wysłużonego mostu w Woli Dębińskiej. Gmina Dębno w pełni korzysta ze środków otrzymanych w ramach rządowych funduszy i modernizuje infrastrukturę drogową. Wszystko z myślą o mieszkańcach i ich bezpieczeństwie.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził dziś Gminę Dębno w powiecie brzeskim, gdzie wizytował ukończone inwestycje oraz te, które są w trakcie realizacji.

wstecz    do góry     drukuj