2024-02-22
Grafik ilustrująca kondolencje II wicewojewody małopolskiego Ryszard Śmiałka. Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci śp. Antoniego Rączki byłego wojewody nowosądeckiego, współtwórcy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Sądecczyzna straciła człowieka oddanego lokalnym sprawom, silnie związanego z regionem i zaangażowanego na rzecz jego rozwoju. Rodzinie i Bliskim pogrążonym w żałobie przekazuję wyrazy współczucia.

Ze smutkiem przyjąłem informację o śmierci

śp. Antoniego Rączki

byłego wojewody nowosądeckiego,
współtwórcy Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sądecczyzna straciła człowieka oddanego lokalnym sprawom,
silnie związanego z regionem i zaangażowanego na rzecz jego rozwoju.

Rodzinie i Bliskim pogrążonym w żałobie
przekazuję wyrazy współczucia.

Ryszard Śmiałek
II Wicewojewoda Małopolski2024-02-21
Wicewojewoda Elżbieta Achinger i dyrektor RZGW w Krakowie Wojciech Kozak

Gospodarka wodna i wyznaczenie kierunku działań w tym obszarze w Małopolsce, bezpieczeństwo wodne oraz możliwości współpracy. Te tematy zostały omówione podczas spotkania I wicewojewody małopolskiej Elżbiety Achinger z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciechem Kozakiem.

- Susze czy powodzie wymagają ścisłego współdziałania wielu służb, urzędów, instytucji i samorządów. Te zjawiska dotykają też Małopolski. Szczególnie wiele niepokoju budzą „powodzie błyskawiczne”. Obszar działań Wód Polskich jest bardzo szeroki. Liczę na wsparcie w sytuacjach kryzysowych, ale dziękuję też za bieżące monitorowanie sytuacji hydrologicznej, która choćby w ostatnim okresie jest dość niestabilna – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

2024-02-21
Na zdjęciu wicewojewoda Ryszard Śmiałek i dyrektor generalna MUW Lucyna Gajda pozujący z pięcioma pracownicami Wydziału Spraw Obywatelskich.

II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek odwiedził dziś pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich MUW w Krakowie przy ulicy św. Sebastiana. Towarzyszyła mu dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Lucyna Gajda. Wicewojewoda zapoznał się z pracą Wydziału, w tym ze statystkami dotyczącymi pracy biur paszportowych.

– Małopolanie chętnie wyjeżdżają za granicę, o czym świadczą statystyki przyjętych wniosków paszportowych. Obecny rok może być pod tym względem jeszcze lepszy od ubiegłego. Tylko w styczniu tego roku we wszystkich małopolskich punktach paszportowych zostało przyjętych ponad 21 tys. wniosków o wydanie paszportu. To o ponad 2 tys. wniosków więcej niż w analogicznym okresie rok temu. Dziękuję wszystkim pracownikom Wydziału Spraw Obywatelskich za nieustanne zaangażowanie i wytężoną pracę
– mówi wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek.

2024-02-21
Na zdjęciu I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger wraz dyrektor Wydziału Zdrowia Joanna Bogacz wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Ocetkiewiczem.

I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger spotkała się dzisiaj z przedstawicielami Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych oraz Komitetu Protestacyjnego Ratowników Medycznych. W spotkaniu z ratownikami uczestniczyła także dyrektor Wydziału Zdrowia Joanna Bogacz wraz ze swoim zastępcą Tomaszem Ocetkiewiczem.

- Miesiąc temu w Ministerstwie Zdrowia odbyło się dość podobne spotkanie, choć oczywiście na szerszą skalę. Z ratownikami medycznymi reprezentującymi szereg organizacji rozmawiali m.in. wiceministrowie Wojciech Konieczny oraz Urszula Demkow. Także nasze spotkanie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zdominowały dyskusje o ustawowych zapisach dotyczących zawodu ratownika medycznego, standardach postępowania w ratownictwie medycznym czy warunkach pracy ratowników zatrudnionych w Zespołach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Szpitalnych Izbach Przyjęć. Dziękuję również za podzielenie się refleksjami o ewentualnych zmianach systemowych w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Niezależnie od całościowych analiz prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia bardzo doceniam rozmowę z Państwem tutaj, na poziomie lokalnym, w oparciu o obserwacje małopolskich ratowników medycznych – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

2024-02-21
Grafika informacyjna dotycząca rozstrzygnięcia naboru do programu Opieka wytchnieniowa na 2024 r.W tle zdjęcie złączonych rąk. W prawym dolnym rogu logotyp wojewody małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara. Na środku od góry napis: Do jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski na realizację programu Opieka wytchnieniowa w 2024 r. trafi prawie 21 mln zł.

Prawie 21 mln zł trafi do małopolskich samorządów na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” w 2024 roku. Jak wynika z zaakceptowanej przez ministrę rodziny, pracy i polityki społecznej listy zatwierdzonych wniosków, do naszego województwa trafią najwyższe środki w skali kraju.

- W ramach resortowego programu „Opieka wytchnieniowa” jednostki samorządu terytorialnego otrzymują środki umożliwiające pomoc dedykowaną i celowaną. Środki te pozwalają opiekunom osób z niepełnosprawnościami pozyskać czas potrzebny na odpoczynek czy załatwienie ważnych spraw. Opieka nad osobą niepełnosprawną to zadanie wymagające niezwykłego poświęcenia i uwagi. Angażuje ono ogromne zasoby sił. Tym ważniejszy staje się czas poświęcony na regenerację, która daje moc do podejmowania kolejnych zadań – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

2024-02-20
Na zdjęciu grupa mężczyzn w gabinecie wojewody Krzysztofa Jana Klęczara.Pierwszy z prawej nieco w tle, II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek, obok wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podający rękę do uścisku delegacji protestujących rolników.

Trwa 30-dniowy strajk generalny rolników. Dziś z lokalną społecznością protestujących – przedstawicielami rolników, a także przewoźników oraz Kół Łowieckich województwa małopolskiego spotkali się wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik.

Protestujący przekazali na ręce wojewody „Petycję w sprawie ochrony i przeciwdziałania dyskryminacji obywateli Polski”, w której zawarli swoje postulaty. Swój apel złożyli także przedstawiciele Społecznego Komitetu Protestacyjnego Myśliwych „Wspólna sprawa”.

2024-02-19
Wizyta ministry ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz w Małopolsce. Na zdjęciu ministra oraz I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger wraz z uczestnikami.

Opieka senioralna, wsparcie dla osób starszych i rozwijanie ich potencjału – to główne tematy rozmów, jakie dziś toczyły się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Z przedstawicielami organizacji seniorskich, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Rad Seniorów z Małopolski spotkali się ministra ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Dzisiejsze spotkanie było wstępem do cyklicznych konferencji senioralnych, które zamierza organizować Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

wstecz    do góry     drukuj