2022-10-05
Zdjęcie poglądowe z inauguracji 70. roku akademickiego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Już po raz 70. krakowski Uniwersytet Rolniczy inauguruje rok akademicki. W murach uczelni będą się kształcić przyszli rolnicy i leśnicy, a także pracownicy związani z żywnością i sektorem agrobiznesu. W uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego wziął udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odczytał okolicznościowy list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

- Stale zmierzamy do podnoszenia poziomu polskiej nauki. Dlatego też niezwykle ważną kwestią pozostaje proces ewaluacji jakości działalności naukowej szkół wyższych. Zasadniczą sprawą jest uproszczenie sposobu oceny działalności uczelni. Zmianę kryteriów ich oceny przygotowuje zespół ekspertów – profesorów z całej Polski. Ufam, że już wkrótce zostaną wypracowane wytyczne, które posłużą do sformułowania nowych ram prawnych w tym zakresie – napisał w liście minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

2022-10-05
Zginęli, pełniąc służbę w przestworzach. Pierwsza taka tablica w Polsce

W 11 katastrofach samolotów Polskich Linii Lotniczych LOT, jakie zdarzyły się w latach 1936-1987 na terenie Polski i za granicą, zginęło 52 członków personelu lotniczego i pokładowego. Przy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odsłonięto pierwszą w Polsce tablicę upamiętniającą poległych w katastrofach lotniczych. W wydarzeniu udział wziął I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

– Wiele godzin szkoleń teoretycznych i praktycznych z prawa lotniczego, medycyny lotniczej, meteorologii, nawigacji i radionawigacji, zasad lotu, łączności, wyposażenia i elektroniki pokładowej, planowania i monitorowania lotu. Lotnictwo to żmudna nauka i trudne egzaminy. Dla tych, którzy czują powołanie do służby w przestworzach, lotnictwo to coś znacznie więcej. Nad ziemią czują się prawdziwie spełnieni. Dzisiaj oddajemy hołd wszystkim poległym 11 katastrof samolotów polskiego przewoźnika, wierząc, że są teraz tak blisko nieba, jak to tylko możliwe – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

2022-10-04
Zdjęcie poglądowe z uroczystości inauguracji roku akademickiego na AGH połączonego z uruchomieniem najszybszego komputera w Polsce.

Jest najszybszym komputerem w Polsce. Ma poszerzyć zakres prowadzonych prac badawczych. Da możliwość podejmowania zaawansowanych symulacji i analiz oraz zwiększy zakres przetwarzania danych z laboratoriów z całego świata. Superkomputer Athena, bo o nim mowa, został uruchomiony podczas inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Premier Mateusz Morawiecki skierował list do uczestników tego wydarzenia. Słowa szefa rządu odczytał wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W uroczystości udział wzięli minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki oraz rektor uczelni prof. dr hab. inż. Jerzy Lis. Obecny był także ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski.

2022-10-04
Zdjęcie poglądowe z uroczystości Ogólnopolskiej Inauguracji Roku Szkoleniowego OHP.

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają nowy rok szkoleniowy. Ogólnopolskie uroczystości, połączone z XI rocznicą ustanowienia św. Jana Pawła II patronem OHP, odbyły się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. W wydarzeniu wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki prof. Włodzimierz Bernacki oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który odczytał okolicznościowy list minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

2022-10-04
System dystrybucji jodku potasu w Małopolsce

- Małopolska jest przygotowana do działań związanych z ewentualnością wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. W ocenie ekspertów ryzyko jest niewielkie, niemniej poleciłem wszystkim służbom traktowanie tej sprawy jako procedury wynikającej z zarządzania kryzysowego, a zatem priorytetowo. Schemat dystrybucji jodku potasu został w Małopolsce opracowany i jest wdrażamy zgodnie z  dyspozycjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ze względu na skalę działań, konieczne jest ścisłe współdziałanie wszystkich poziomów administracji, w tym szerokie zaangażowanie wójtów, burmistrzów i prezydentów jako szefów zarządzania kryzysowego na swoim terenie. Jesteśmy w stałym kontakcie, odbywają się kolejne wideokonferencje poświęcone temu tematowi. Całość działań jest koordynowana z poziomu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-10-04
Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości dla Adama Gliksmana

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył Adamowi Gliksmanowi – zasłużonemu dla NSZZ „Solidarność” – nadany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W wydarzeniu uczestniczył I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Wszystkie chwile i wszystkie osoby, o których Pan pisał w swoich licznych publikacjach, będą trwać wiecznie. Dziękuję za szerzenie wiedzy o lokalnych patriotach i dbanie o naszą historię. Serdecznie gratuluję przyznanego Medalu. Wyróżniani nim są ci, którzy swe życie poświęcili służbie Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. To niezwykle ważne, by ideały „Solidarności” były obecne i przekazywane kolejnym pokoleniom. Szczególnie bliski jest mi tytuł jednej z Pana książek: „Razem możemy więcej! „Solidarność” Małopolska w latach 1980-2015″. Tak niewątpliwie jest: razem, jesteśmy silniejsi, jeśli działamy solidarnie i w imię wspólnego celu – mówi wojewoda Łukasz Kmita. 

2022-10-04
Pierwsze wyniki badań terenu wokół zapadliska w Trzebini

W Trzebini odbyło się dziś spotkanie dotyczące pierwszych wyników badań terenu wokół zapadliska, które powstało na cmentarzu parafialnym przy ul. Jana Pawła II w Trzebini. Badania te są prowadzone na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. – następcy prawnego KWK „Siersza”. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

wstecz    do góry     drukuj