2022-01-28
Granatowa grafika z białymi i czerwonymi paskami, na której widnieje napis Łóżka dla pacjentów COVID-19, województwo małopolskie

2984 / 1772 - ogólna liczba łóżek COVID-19 / liczba łóżek zajętych

272 / 169 - ogólna liczba respiratorów dla pacjentów COVID-19 / liczba respiratorów zajętych

542 - liczba wydanych decyzji nakładających obowiązek na szpitale

Stan na dzień: 27.01.2022, godz. 9.00

2022-01-28
Zdjęcie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity ze spotkania z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem

Realizacja rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” w Małopolsce, wsparcie szkolnictwa zawodowego oraz bezpieczne prowadzenie zajęć lekcyjnych podczas V fali pandemii w szkołach – to główne tematy poruszone podczas spotkania wojewody małopolskiego Łukasza Kmity z ministrem edukacji i nauki prof. Przemysławem Czarnkiem oraz wiceministrem prof. Włodzimierzem Bernackim, które odbyło się w Tarnowie. W spotkaniu uczestniczył również II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

2022-01-28
Grafika poglądowa z informacjami dotyczącymi przewidywanej wysokości środków z programu Posiłek w szkole i w domu - moduł I i II dla małopolskich gmin na rok 2022.

- Posiłek dla dzieci, uczniów i młodzieży. Produkty żywnościowe lub świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla osób dorosłych, zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. To konkrety. I właśnie takie konkretne formy pomocy są realizowane dzięki rządowemu programowi „Posiłek w szkole i w domu” – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Słowo klucz: posiłek

Takich form wsparcia dotyczy moduł I (pomoc dla dzieci i młodzieży) i II programu (pomoc dla osób dorosłych). Wnioski o nie należy składać w ośrodkach pomocy społecznej.

Na 2022 rok gminy województwa małopolskiego przewidują na realizację I i II modułu na ponad 77 mln zł, z czego powyżej 54 mln zł to oczekiwana dotacja z budżetu państwa. Oznacza to wsparcie ze środków rządowych w wysokości 70% kosztów.

Pomocą w formie zapewnienia posiłku, środków na jego zakup lub zakupu produktów żywnościowych objętych zostanie ponad 66 tys. osób.

2022-01-27
Miarka się przebrała. Nie pozwolę na szkalowanie dobrego imienia Urzędu. Oświadczenie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity

Nie ma mojej zgody na szkalowanie dobrego imienia instytucji publicznych. Nie ma i nie będzie mojej zgody na naruszanie dobrego imienia Wojewody Małopolskiego. Wyrażam stanowczy sprzeciw wobec działań godzących w renomę instytucji, którą kieruję.

Ostatnie aktywności medialne dwóch krakowskich organizacji w kontekście zmian na stanowisku Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mogą się spotkać tylko z jedną reakcją z mojej strony.

Wobec zniesławiających treści wyrażanych przez te organizacje, upowszechnianych przy udziale mediów, dziś złożyłem przedsądowe wezwania do zaprzestania naruszania dóbr osobistych i usunięcia skutków tych naruszeń. W przypadku braku uczynienia zadość mojemu wezwaniu wystąpię na drogę sądową.

2022-01-27
Historyczny dla Małopolski projekt: S7 na odcinku Kraków - Myślenice

Kraków – Myślenice to jedyny odcinek drogi ekspresowej S7, dla którego nie toczył się proces przygotowania inwestycji. To się zmieniło. Trwają prace koncepcyjne. Jak podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita, jest to historyczny projekt dla całej Małopolski i historyczna chwila dla rozwoju infrastruktury drogowej w naszym województwie.

Na wideokonferencji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad omówiono dotychczasowe efekty prac nad przyszłym, możliwym przebiegiem drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice. Przedstawiono także opinie, uwagi i sugestie, które GDDKiA będzie mogła wykorzystać w dalszych pracach koncepcyjno-projektowych.

2022-01-27
77. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz

27 stycznia 1945 r. – to właśnie wtedy ci nieliczni więźniowie, którym udało się nadludzkim wysiłkiem przetrwać piekło Auschwitz, zaczęli mieć nadzieję na bycie wolnym. Bramy obozu zostały otworzone, ale na zawsze pozostanie on symbolem okrucieństwa II wojny światowej. 27 stycznia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

- Ci, którzy przeżyli piekło tego miejsca, na zawsze nosić będą jego ślady. Poprzez ich relacje mogliśmy poznać niewyobrażalny ogrom terroru i dramatów, jakie rozgrywały się za bramą z napisem: „Arbeit macht frei” oraz we wszystkich podobozach utworzonych w okolicy. Dzisiaj ze schylonymi głowami przechodzimy pod tą samą bramą, by dać wyraz nie tylko naszej pamięci, ale także zaświadczyć, że niesiemy prawdę o tym miejscu i będziemy stać na jej straży – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

2022-01-27
Zmarł Jacek Smagowicz

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Jacka Smagowicza, kawalera Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski, zasłużonego działacza opozycji antykomunistycznej, członka małopolskiej „Solidarności” i Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, założyciela Chorągwi Krakowskiej Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II.

wstecz    do góry     drukuj