V EDYCJA KONKURSU
zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!
Moja Poezja Moja Ojczyzna

NAGRODY DLA LAUREATÓW
KNKURSU zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ
Moja Poezja-Moja Ojczyzna


Przyszedł czas na ogłoszenie listy nagród, którymi zostaną obdarowani wszyscy laureaci i wyróżnieni. Lista znajduje się poniżej.

nagrody

Lista nagród

Do tradycji konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ należy uroczysty koncert w Kopalni Soli „Wieliczka”, który odbędzie się 9 listopada 2022 r. Na wszystkich laureatów konkursu czekają cenne nagrody oraz dyplomy.Znamy już laureatów V edycji konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!Znamy już laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! V edycja Moja Poezja-Moja Ojczyzna.

Kapituła po burzliwych obradach z 265 zgłoszeń wyłoniła laureatów oraz przyznała wyróżnienia, w tym wyróżnienie za najlepszy teledysk. Wybór był bardzo trudny! Małopolscy uczniowie po raz kolejny dowiedli, że są niezwykle utalentowani, wrażliwi oraz świadomi czym jest prawdziwy patriotyzm.

Młodzi artyści – soliści oraz zespoły, rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie pięknych występów, a więc rodzicom, nauczycielom, opiekunom, dyrektorom szkół i wszystkich podmiotów biorących udział w konkursie. Przede wszystkim zaś chcemy podziękować i pogratulować wszystkim dzieciom, które w tak wyjątkowy sposób pokazały, że warto świętować odzyskanie niepodległości poprzez pieśni patriotyczne.

Obradom przewodniczył wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Zgodnie z regulaminem, w wyborze laureatów wspomagali go: prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak, prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Michał Roehlich, małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, zastępca dyrektora ds. administracyjnych i górniczych w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce Zbigniew Jawień, dyrektor wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Damian Konieczny, dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Tomasz Broniowski, dyrektor Biura Wojewody Monika Kolasa, II zastępca dyrektora Biura Wojewody Ewa Gil oraz prof. dr hab. Lidia Matynian z Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Lista laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! V edycja

Na wszystkich laureatów konkursu czekają cenne nagrody oraz dyplomy. Do tradycji konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej” należy podziemny koncert galowy w Kopalni Soli „Wieliczka”, który odbędzie się 9 listopada 2022 r.

Raz jeszcze dziękujemy za ogromne zaangażowanie, za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a przede wszystkim za piękne postawy świadczące o przywiązaniu do Ojczyzny.

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! V edycja Moja Poezja - Moja Ojczyzna to wspólne przedsięwzięcie Wojewody Małopolskiego, Kopalni Soli „Wieliczka” S.A, Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty, Agencji Mienia Wojskowego, Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie oraz Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZIPSEE - Cyfrowa Polska.V EDYCJA KONKURSU
zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!
Moja Poezja Moja Ojczyzna

Zapraszamy do kolejnej V edycji cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu patriotycznego zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! W tym roku śpiewamy na cześć polskich poetów i kompozytorów. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

- Serdecznie zapraszam młodych Małopolan do udziału w jubileuszowej V edycji konkursu „zaŚPIEWAJ i TY NIEPODLEGŁEJ”, organizowanego pod hasłem „Moja Poezja – Moja Ojczyzna”. Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i z roku na rok kapituła ma coraz trudniejsze zadanie przy wyborze finalistów. Tą edycją chcemy zwrócić uwagę młodzieży na wybitnych polskich poetów i kompozytorów, którzy poprzez swoją twórczość podnosili na duchu naród w trudnych chwilach. To również doskonała okazja do uczczenia przypadającej w tym roku 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, jednej z najwybitniejszych polskich pisarek czy 200. rocznicy wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które były lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Niech zabrzmią polskie pieśni i wzniecą dumę z Niepodległej! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Co roku młodzi artyści dostarczają nam wielu wzruszeń i zachwytów. Niecierpliwie wyglądam tegorocznych obrad konkursowej kapituły oraz koncertu laureatów, który zgodnie z tradycją odbędzie się w zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka”. Po raz kolejny małopolscy uczniowie zaśpiewają Niepodległej na podziemnej scenie i przypomną nam, dorosłym, czym jest patriotyzm – szczery, radosny, a czasem zadumany, uderzający w najbardziej wrażliwe struny. Cieszę się, że konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ” przyciąga tak wielu uczestników. Najlepszych spośród nich będziemy oklaskiwać już 9 listopada podczas uroczystego koncertu w komorze Warszawa. Serdecznie zapraszam i gorąco zachęcam do udziału w piątej jubileuszowej edycji konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ” – mówi Paweł Nowak, Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

Plakat konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II”. Do udziału zapraszają Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak. Przedsięwzięciu partnerują Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski. Konkursowe zgłoszenia należy przesyłać do 3 października na adres: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl.I Organizatorzy konkursu

Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Pan Michał Roehlich
II Partnerzy konkursu

Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak
Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Pan Jan Godłowski
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
Agencja Mienia Wojskowego w Krakowie
Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZIPSEE - Cyfrowa Polska
Patronat medialny

TVP3 Kraków

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez wykonanie utworów nawiązujących do bohaterów narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, piękna Ziemi Ojczystej oraz życia i obyczajów Polaków.

Konkurs ma również na celu popularyzację utworów muzycznych będących dziedzictwem kulturowym narodu polskiego, promowanie polskich poetów i kompozytorów, poszerzenie znajomości historii i kultury polskiej dzięki warstwie tekstowej piosenek, a także rozwijanie pasji i talentów młodzieży poprzez promocję młodych wykonawców biorących udział w konkursie.

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki lub pieśni w nowej aranżacji. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, poszerzyć znajomość historii i kultury polskiej.

Lista utworów rekomendowanych

Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!
Najlepsze zespoły i soliści wystąpią w Koncercie Finałowym w Kopalni Soli „Wieliczka”.
Na Laureatów biorących udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

III Terminy
Zgłoszenia uczestników konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Termin nadsyłania projektów: 4.10.2022 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl przesyłany za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Podczas wysyłki pliku utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 9 listopada 2022 r., w Kopalni Soli „Wieliczka”.

W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane laureatom.

IV Regulamin
Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załącznikach.
zał. nr 1 do Regulaminu
Zał. nr 2 do Regulaminu_ZGODA_NA_UDOSTĘPNIANIE_WIZERUNKU
Zał. nr 3 ZGODA NA uczestniczenie dziecka w Konkursie
Zał nr 4. Zgłoszenie podmiotu

V Kapituła Konkursu
 • Wojewoda Małopolski,
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.,
 • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce,
 • Dyrektor Wykonawczy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
 • Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
 • Dyrektor Biura Wojewody,
 • II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody,
 • Małopolski Kurator Oświaty,
 • Przedstawiciel Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

VI Patronaty honorowe

Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak

VII Kontakt

Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, 12 39 21 111 e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl; oraz w Biurze Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 82, e-mail: konkurs@kopalnia.pl.

Informacje mogące pomóc przy nagrywaniu utworu.

Przed przystąpieniem do nagrania utworu warto wyobrazić sobie, że komórka to bezprzewodowy mikrofon i aby było słychać drugą osobę - trzeba trzymać go w miarę blisko ust mówiącego. Osoby nagrywające powinny stać blisko osoby nagrywanej i unikać szerokich planów. W miejscu nagrywania musi być cisza, żeby mikrofon w telefonie nie ściągał dźwięków z otoczenia. Jeśli chodzi o jakość wideo najlepiej wybrać w ustawieniach HD lub FULL HD. Ważna uwaga - nie należy nagrywać pod światło! Gdy nagrywa się materiał na Facebooka - najlepiej trzymać telefon w pionie, a gdy na Youtube - w poziomie.

Gala finałowa konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!” 2021

IV edycja konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!” miała swój uroczysty finał 28 października 2021 r. Laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu zaprezentowali swoje utwory na gali koncertowej w pięknych wnętrzach Kopalni Soli „Wieliczka”. W wydarzeniu uczestniczyli wojewoda małopolski Łukasz Kmita, prezes zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski oraz dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie Przemysław Wierzba.

W imponującej, znajdującej się 125 metrów pod ziemią komorze Warszawa w Szybie Daniłowicza odbył się koncert laureatów tegorocznej odsłony konkursu na piosenkę patriotyczną pod hasłem #ŚpiewamyBohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.

– Z roku na rok coraz trudniej nam jako członkom kapituły konkursowej wyłonić zwycięzców. Jestem szczerze zbudowany i zainspirowany zarówno artystycznym poziomem konkursowych aranżacji, jak również ich indywidualnym wykonaniem. Wniosek nasuwa się jeden: warto świętować odzyskanie niepodległości poprzez pieśni patriotyczne, a my, starsi, możemy uczyć się od młodzieży wrażliwości historycznej i zaangażowania w sprawy narodowe – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Koncert rozpoczął się uroczystym odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie laureaci (35 wykonawców, w tym dziewięcioro solistów, trzy duety i cztery zespoły) kolejno prezentowali swoje adaptacje znanych utworów z repertuaru polskich pieśni patriotycznych, ale też całkiem nowe aranżacje poetycko-muzyczne.

Poza gronem zwycięzców wyróżniono również kilkanaścioro uczestników m.in. za integrację poprzez muzykę, najlepszy teledysk czy najlepiej wykonaną pieśń poświęconą św. Janowi Pawłowi II. Prezentację wykonawców i utworów zwieńczyła ceremonia rozdania nagród.

W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych z województwa małopolskiego w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII. Przedsięwzięcie miało na celu upamiętnienie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. poprzez wspieranie patriotycznych postaw i artystycznych talentów młodych Małopolan.

Konkurs od czterech lat jest organizowany przez Wojewodę Małopolskiego, Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A., Kopalnię Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. przy partnerskim udziale Małopolskiego Kurator Oświaty, Agencji Mienia Wojskowego oraz Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.Znamy już laureatów IV edycji konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!

Nagrody przyznane laureatom konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!

Po poznaniu laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja. #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła, które nastąpiło 21 października br. przyszedł czas na ogłoszenie listy nagród którymi zostaną obdarowani wszyscy laureaci i wyróżnieni. Lista znajduje się poniżej.
Lista nagród

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz pozostali organizatorzy i partnerzy konkursu wręczą upominki i dyplomy na zakończenie koncertu galowego z udziałem laureatów w Kopalni Soli „Wieliczka”, który odbędzie się już 28 października 2021 r.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym oraz dziękujemy za liczny udział w konkursie!

Znamy już laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Kapituła po burzliwych obradach z 317 zgłoszeń wyłoniła 15 laureatów oraz 6 wyróżnień, w tym wyróżnienie za najlepszy teledysk. Wybór był bardzo trudny! Małopolscy uczniowie po raz kolejny dowiedli, że są niezwykle utalentowani, wrażliwi oraz świadomi czym jest prawdziwy patriotyzm.

Młodzi artyści – soliści oraz zespoły, rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie pięknych występów, a więc rodzicom, nauczycielom, opiekunom, dyrektorom szkół i wszystkich podmiotów biorących udział w konkursie. Przede wszystkim zaś chcemy podziękować i pogratulować wszystkim dzieciom, które w tak wyjątkowy sposób pokazały, że warto świętować odzyskanie niepodległości poprzez pieśni patriotyczne.

Lista laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja (lista)

Zapraszamy na facebookowy profil Kopalni Soli „Wieliczka”: fb.com/kopalniawieliczka na którym od 22 października będą publikowane najlepsze utwory tegorocznego konkursu. Posłuchajcie, obejrzyjcie i zagłosujcie! Wskażcie swoich faworytów!

Na wszystkich laureatów konkursu czekają cenne nagrody oraz dyplomy.

Do tradycji konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej” należy podziemny koncert galowy w Kopalni Soli „Wieliczka”, który odbędzie się 28 października 2021 r.

Raz jeszcze dziękujemy za ogromne zaangażowanie, za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a przede wszystkim za piękne postawy świadczące o przywiązaniu do Ojczyzny.

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! IV edycja #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II to wspólne przedsięwzięcie Wojewody Małopolskiego, Kopalni Soli „Wieliczka” S.A, Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty, Agencji Mienia Wojskowego oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.IV edycja Konkursu ZAŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!
przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń!


Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie Konkursem zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ, którego IV edycja ma tytuł #ŚpiewamyBohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wychodząc naprzeciw licznym prośbom, które do nas trafiają, zdecydowaliśmy o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń do 6 października 2021 r.

Zgłoszenia uczestników Konkursu mogą przekazywać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych, takie jak domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Sposób nadsyłania projektów nie ulega zmianie: prosimy o wysyłanie ich na adres e-mailowy: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl, za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com/ lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Do udziału w Konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki lub pieśni – w ciekawej aranżacji.

Celem Konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych. To też okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, poszerzyć znajomość historii i kultury polskiej. Chcemy wspólnie przypominać o tym wielkim wydarzeniu, jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości, oraz upamiętniać naszych bohaterów narodowych i ważne wydarzenia historyczne.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego 28 października 2021 r., w Kopalni Soli „Wieliczka”. Organizacja koncertu może ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.

Organizatorami Konkursu są wojewoda małopolski Łukasz Kmita wraz z prezesem zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pawłem Nowakiem, prezesem zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Michałem Roehlichem, małopolską kurator oświaty Barbarą Nowak oraz dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Janem Godłowskim.

Informacje o Konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, 12 39 21 111, e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl oraz w Dziale Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 75 42.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Plakat konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II”. Do udziału zapraszają Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak. Przedsięwzięciu partnerują Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski. Konkursowe zgłoszenia należy przesyłać do 3 października na adres: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl.

IV EDYCJA KONKURSU
zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!
#Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego
do Ojca Świętego Jana Pawła II

Zapraszamy do kolejnej IV edycji cieszącego się dużym zainteresowaniem konkursu patriotycznego zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! W tym roku śpiewamy naszym Bohaterom narodowym, bez których nie byłoby niepodległości. Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Plakat konkursu „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! #Śpiewamy Bohaterom: od Marszałka Józefa Piłsudskiego do Ojca Świętego Jana Pawła II”. Do udziału zapraszają Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita i Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak. Przedsięwzięciu partnerują Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak oraz Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Jan Godłowski. Konkursowe zgłoszenia należy przesyłać do 3 października na adres: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl.

I Organizatorzy Konkursu

 • Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
 • Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Pan Michał Roehlich

II Partnerzy Konkursu

 • Małopolski Kurator Oświaty Pani Barbara Nowak
 • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka Pan Jan Godłowski
 • Akademia Muzyczna w Krakowie
 • Agencja Mienia Wojskowego
Patronat medialny
 • TVP3 Kraków
 • Radio Kraków

Celem Konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez poznanie i wykonanie utworów patriotycznych mających na celu wspólne świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i nawiązujących do bohaterów narodowych i ważnych wydarzeń historycznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki lub pieśni w ciekawej aranżacji. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, poszerzyć znajomość historii i kultury polskiej. Aby ułatwić Wam zadanie powstała lista utworów rekomendowanych:
Zał. nr 5 Lista utworów rekomendowanych

Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!

Najlepsze zespoły i soliści wystąpią w Koncercie Finałowym w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Na Laureatów biorących udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

III Terminy

Zgłoszenia uczestników konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Termin nadsyłania projektów: 3.10.2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres emailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl, przesyłanie za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Podczas wysyłki pliku - utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 28 października 2021 r., w Kopalni Soli „Wieliczka”.

W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane laureatom.

IV Regulamin

Wszystkie informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załącznikach.

V Kapituła Konkursu

 • Wojewoda Małopolski,
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.,
 • Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.,
 • Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce,
 • Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
 • Dyrektor Biura Wojewody,
 • Małopolski Kurator Oświaty,
 • Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Krakowie.

VI Patronaty honorowe

 • Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita
 • Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Pan Paweł Nowak

VII Kontakt

Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, 12 39 21 111, e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl oraz w Dziale Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 75 42.

PLAKATPłyta laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja już gotowa!

Mamy to! Płyta laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska! jest już gotowa i niebawem trafi do laureatów, małopolskich szkół i wszystkich podmiotów, które wzięły udział w naszym konkursie! Ten album to wyjątkowa pamiątka dla młodych artystów. Raz jeszcze gratulujemy młodzieży niepowtarzalnego, autorskiego wykonania pieśni patriotycznych.

Polska pieśń patriotyczna zawsze była i jest cały czas manifestacją naszej wspólnoty, tożsamości narodowej oraz łącznikiem pokoleń w kraju i na emigracji. Budzi wspomnienia rodzinnego domu, nostalgię za minionymi latami, a dla rodaków rozsianych po świecie staje się echem Ojczyzny. Ukazuje nasze dzieje narodowe jako historię wolności wywalczonej nie tylko szablą, ale także siłą narodowego ducha. (…) Ten album jest świadectwem niepodległościowej sztafety pokoleń, która zaangażowaniem i talentem dała wyraz swej miłości do Ojczyzny – mówi Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski.

KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!

KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!

Wręczenie nagród laureatom konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja

Przez trzy dni od 7 do 9 grudnia br. gościliśmy w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!

Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita osobiście pogratulował laureatom talentu oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i nagrody.

We wtorek 8 grudnia wspólnie z Wojewodą Małopolskim współorganizatorzy i partner Konkursu Pani Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty, Pan Paweł Nowak Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A, Pan Damian Konieczny Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Pan Tomasz Broniowski Dyrektor Biura Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A oraz Pani Barbara Konwerska, Zastępca Dyrektora Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, wręczyli ufundowane przez siebie upominki i nagrody gratulując talentu i pięknej postawy patriotycznej.

Po wizycie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie laureaci konkursu wraz z opiekunami, według wcześniej przygotowanego harmonogramu, udali się do studia nagrań Akademii Muzycznej w Krakowie gdzie pod okiem profesjonalistów nagrywali utwory zgłoszone wcześniej do konkursu. Ze wszystkich nagrań powstanie pamiątkowa płyta, którą otrzyma każdy z laureatów konkursu.

Nagranie płyty zastąpiło uroczystą galę, która w dwóch poprzednich edycjach konkursu odbywała się w Kopalni Soli „Wieliczka”. W tym roku wspólne patriotyczne śpiewanie ze względu na sytuację epidemiczną nie mogło się odbyć, dlatego Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita postanowił ufundować dodatkową nagrodę dla laureatów w postaci nagrania płyty.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom za ogromne zaangażowanie, za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a przede wszystkim za piękne postawy świadczące o przywiązaniu do Ojczyzny!

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja! #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!” to wspólne przedsięwzięcie Wojewody Małopolskiego, Kopalni Soli „Wieliczka” S.A, Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty, Agencja Mienia Wojskowego oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.

PROJEKT PN. KONKURS ZAŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III EDYCJA. #ROZŚPIEWANA MAŁOPOLSKA OD BAŁTYKU AŻ DO ŚLĄSKA! DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA NA LATA 2017 – 2022.

NiepodległaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego                                                      https://niepodlegla.gov.pl/

Zdjęcia z wręczenia nagród laureatom

Znamy już wszystkich laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja!

Znamy już wszystkich laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja. # Rozśpiewana maloPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska! Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w przygotowanie pięknych występów, a więc rodzicom, nauczycielom, opiekunom, dyrektorom szkół i wszystkich podmiotów biorących udział w konkursie. Przede wszystkim zaś chcemy podziękować i pogratulować wszystkim dzieciom, które w tak wyjątkowy sposób pokazały, że warto świętować odzyskanie niepodległości poprzez pieśni patriotyczne.

Lista laureatów konkursu zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja


Znamy już laureatów III edycji konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej”! #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!” Kapituła zakończyła obrady - z przeszło 580 zgłoszeń wyłoniła 16 laureatów oraz 11 wyróżnień. Wybór był bardzo trudny! Małopolscy uczniowie po raz kolejny dowiedli, że są nie tylko utalentowani, ale także niezwykle wrażliwi i świadomi, czym jest prawdziwy patriotyzm.

Młodzi artyści – soliści oraz zespoły, rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-IV i V-VIII. Jedni postawili na patriotyczną klasykę. Byli więc ułani, szara piechota, pąki białych róż. Inni postanowili przygotować własne interpretacje mniej osłuchanych utworów, takich jak np. legionowe „Leguny w niebie” czy „Puść mnie matko” Dżemu. Nie zabrakło zatem nawiązania do historycznych rocznic związanych z wojną polsko-bolszewicką, powstaniem na Górnym Śląsku, plebiscytami, zaślubinami Polski z Bałtykiem.

Kto które zajął miejsce podamy za tydzień, ponieważ teraz jeszcze czas na głosowanie publiczności. Zapraszamy na facebookowy profil Kopalni Soli „Wieliczka”: fb.com/kopalniawieliczka na którym od 17 listopada będą publikowane najlepsze utwory tegorocznego konkursu. Posłuchajcie, obejrzyjcie i zagłosujcie w komentarzach na swoich faworytów. Wskażcie zwycięzców, którzy zostaną obdarowani czytnikami Kindle od Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity i nagrodami od wielickiej kopalni. Głosowanie trwa do północy 23 listopada. Rozstrzygnięcie głosowania publiczności i informacja na temat miejsc zostanie podana 24 listopada.

Na wszystkich laureatów konkursu czekają cenne nagrody oraz dyplomy. Do tradycji konkursu „Zaśpiewaj i Ty Niepodległej” należy podziemny koncert galowy w Kopalni Soli „Wieliczka”. Ze względu na pandemię COVID-19 wspólne patriotyczne śpiewanie nie mogło odbyć się w zaplanowanym terminie. Koncert został przesunięty na bezpieczniejszy czas. O jego nowej dacie będziemy informować.

Raz jeszcze dziękujemy za ogromne zaangażowanie, za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a przede wszystkim za piękne postawy świadczące o przywiązaniu do Ojczyzny.

Konkurs „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja! #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!” to wspólne przedsięwzięcie Wojewody Małopolskiego, Kopalni Soli „Wieliczka” S.A, Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty, Agencja Mienia Wojskowego oraz Akademii Muzycznej w Krakowie.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO NIEPODLEGŁA NA LATA 2017-2022. NiepodległaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego                                        https://niepodlegla.gov.pl/

zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja #Rozśpiewana małopolska od Bałtyku aż do Śląska! - nowy termin oceny nadesłanych zgłoszeńSerdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie Konkursem zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ III edycja #Rozśpiewana małopolska od Bałtyku aż do Śląska! Zaproszenie do udziału w muzycznej rywalizacji przyjęło kilkaset podmiotów - nadeszło ponad 560 zgłoszeń konkursowych!

To niezwykłe, że mimo trudnego dla nas wszystkich czasu, tak wiele dzieci i młodzieży wraz ze swoimi nauczycielami, opiekunami chce uczcić Dzień 11 Listopada – Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę razem z nami – organizatorami Konkursu.

Z powodu sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju z przykrością musimy dokonać kilku zmian w zaplanowanym harmonogramie Konkursu.

Przede wszystkim, ze względu na ogromną ilość zgłoszeń wydłużeniu ulegną terminy oceny nadesłanych utworów muzycznych przez Komisję Konkursową i Kapitułę Konkursu – nowy termin to 16 listopada.

Rozprzestrzenianie się COVID-19 i wprowadzony zakaz organizacji imprez okolicznościowych w strefie czerwonej zmusza nas do zmiany terminu Koncertu Finałowego, zaplanowanego pierwotnie na 6 listopada w Kopalni Soli „Wieliczka”. Nowy termin Koncertu podamy niezwłocznie gdy tylko pozwolą na to przepisy i sytuacja epidemiczna.

Przede wszystkim zależy nam na bezpieczeństwie wszystkich, zarówno uczestników jak i organizatorów Konkursu.

Raz jeszcze dziękujemy za ogromne zaangażowanie, za wszystkie nadesłane zgłoszenia, a przede wszystkim za piękne postawy świadczące o przywiązaniu do Ojczyzny.

„zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!” to wspólne przedsięwzięcie Wojewody Małopolskiego, Kopalni Soli „Wieliczka” S.A, Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty, Agencja Mienia Wojskowego oraz Akademii Muzycznej w Krakowie . Konkurs dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.
KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III EDYCJA
#Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCHI Organizatorzy Konkursu
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak
Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Damian Konieczny
Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Jan Godłowski

II Partner Konkursu
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak
Agencja Mienia Wojskowego
Akademia Muzyczna w Krakowie

Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych poprzez zapoznanie i wykonywanie przez nie utworów patriotycznych nawiązujących do ważnych wydarzeń historycznych:

• wojny polsko-bolszewickiej,
• powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku,
• plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu,
• Zaślubin Polski z morzem,

Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki bądź utworu instrumentalnego. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże.
W ramach udziału w projekcie eksperta z Akademii Muzycznej w Krakowie dla chętnych uczestników Konkursu zostały przewidziane bezpłatne konsultacje muzyczne prowadzone on-line już na etapie przygotowania utworu muzycznego do Konkursu przez solistę lub zespół.
Jeżeli śpiew to Twoja pasja, pokaż nam swój talent i wykonaj w wyjątkowej aranżacji utwór patriotyczny!
Jeśli odpowiedziałaś/eś TAK

TEN KONKURS JEST DLA CIEBIE!!!

Najlepsze zespoły i soliści zostaną zaproszeni na Koncert Finałowy do Kopalni Soli „Wieliczka”.
Na Laureatów i szkoły biorące udział w Konkursie czekają cenne nagrody!

III Terminy
Zgłoszenia uczestników Konkursu mogą dokonać szkoły podstawowe oraz podmioty działające w społecznościach lokalnych typu: domy kultury, chóry parafialne, ogniska muzyczne.

Termin nadsyłania projektów: 14.10.2020 r. wyłącznie drogą elektroniczną na adres mailowy zaspiewajityniepodleglej@muw.pl przesyłany za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików, np. www.wetransfer.com lub za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google).

Podczas wysyłki pliku utworu pocztą elektroniczną z tego samego adresu email należy dostarczyć pozostałe dokumenty, a wysyłany plik oznaczyć tytułem konkursu, nazwą podmiotu zgłaszającego i kategorią konkursową.

Liczy się data wpływu do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Prezentacja laureatów Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Finałowego Konkursu w dniu 6 listopada 2020 r., w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

W przypadku wprowadzenia zakazu dotyczącego organizacji zgromadzeń i imprez na mocy przepisów szczegółowych Koncert Finałowy nie odbędzie się, a nagrody zostaną przekazane do laureatów.

IV Regulamin

V Kapituła Konkursu

• Wojewoda Małopolski
• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
• Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna
• Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce
• Dyrektor Biura Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.
• Dyrektor Biura Wojewody
• Małopolski Kurator Oświaty
• Przedstawiciel Akademii Muzycznej w Krakowie

VI Patronaty honorowe
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita
Prezes Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Paweł Nowak

VII Patronat medialny

TVP3       RADIO KRAKÓW

VIII Kontakt

Informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Wojewody, tel. 12 39 21 119, e-mail: zaspiewajityniepodleglej@malopolska.uw.gov.pl; oraz Biurze Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

NiepodległaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego                                        https://niepodlegla.gov.pl/

KONKURS zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ!

Zdjęcia z poprzednich edycji