logo
image

Warsztaty „Jedz, mów i śpiewaj"

W dniu 23 sierpnia 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji odbył się warsztat...

image

Spotkanie w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom

21 sierpnia 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie pracowników instytucji publicznych...

Szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

W dniach 1-3 lipca 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, odbyło się szkolenie...

image

Posiedzenie Platformy Współpracy

28 czerwca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Platformy Współpracy, działającej w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom"

image