logo
image

Szkolenie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

W dniach 1-3 lipca 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, odbyło się szkolenie...

image

Posiedzenie Platformy Współpracy

28 czerwca 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie Platformy Współpracy, działającej w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom"

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli

W dniu 25 czerwca 2019 roku w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

image

Dzień Dziecka

W dniach 15-16 czerwca 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, zorganizowany został Wielokulturowy Międzynarodowy Dzień Dziecka

image