logo
image

Spotkanie konsultacyjne

Z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika odbyło się dziś pierwsze spotkanie Platformy Współpracy w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”.

image

Start projektu

Wielokulturowe kino plenerowe zaingurowało rozpoczęcie działań projektu "Małopolska Przyjazna Cudzoziemcom"

Otwarcie punktu

W dniu 22 października 2018 roku rozpoczęły działalność Punkty Informacyjno-Doradcze dla obywateli państw trzecich w Krakowie (siedziba MUW przy ul. Basztowej) i w Nowym Sączu (delegatura Urzędu). Jest to jedno z kluczowych działań realizowanych w ramach Projektu.

imaga