logo

Muzeum Żywego Obwarzanka

Muzeum Żywego Obwarzanka, to kolejne miejsce, w którym odbył się warsztat adaptacyjny dla obywateli państw trzecich. 21 i 29 listopada 2019 roku, uczestnicy wydarzenia zwiedzali Muzeum, poznali historię i własnoręcznie wypiekali obwarzanki. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w adaptacji i integracji obywateli państw trzecich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.