logo

Gra miejska – śladami różnych kultur po Krakowie13 czerwca 2021 roku, w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich” odbył się event Śladami różnych kultur po Krakowie. Gra miejska była formą treningu interkulturalnego prowadzonego w przestrzeni miasta, według z góry przyjętego scenariusza zawierającego zadania, które gracze musieli rozwiązać . Uczestnicy wspólnie odkrywali trwałe ślady obecności innych grup etnicznych i narodowych w Krakowie, kreując przy tym realne sytuacje komunikacyjne. Uczestnictwo w grze, pozwoliło graczom poszerzyć wiedzę na temat zagadnień kulturowych, realiów, artefaktów, topografii, historii oraz wpływu kultury na komunikację.