logo

Mama w mieście

Mama w mieście to kolejny warsztat adaptacyjny zorganizowany 19 lipca 2020 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji. Uczestnicy warsztatu zwiedzili Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie udali się nad jezioro Bagry, gdzie w Klubie Żeglarskim Horn wzięli udział w warsztatach „Butterfly and orchids”. Wydarzenie zakończyło się rodzinnym grillowaniem pod opieką animatorek z Fundacji One World, One Heart.

Mom in the City is another adaptation workshop organized on July 19, 2020 as part of the project Lesser Poland friendly to foreigners - support for the integration and adaptation of third-country citizens co-financed by the European Union under the Fund for Asylum, Migration and Integration. The participants of the workshop visited the Botanical Garden of the Jagiellonian University, and then went to Lake Bagry, where they took part in the "Butterfly and orchids" workshop at the Horn Sailing Club. The event ended with a family barbecue under the supervision of animators from the One World One Heart Foundation.