logo

Muzeum Obwarzanka

Muzeum Obwarzanka W dniach 8 i 9 lipca 2020 roku odbyły się warsztaty adaptacyjne w Muzeum Obwarzanka. Podczas warsztatów uczestnicy poznali historię wyrabiania obwarzanków oraz samodzielnie wykonali wypieki. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Żywe Muzeum Obwarzanka (Obwarzanek Museum) On July 8 and 9, 2020, adaptation workshops took place at the Obwarzanek Museum. During the workshops, the participants learned about the history of making obwarzanek and made their own baking. The event was held as part of the project Lesser Poland friendly to foreigners - support for the integration and adaptation of third-country citizens co-financed by the European Union under the Fund for Asylum, Migration and Integration.