logo

Polskie Tradycje

W dniu 21 marca 2021 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, odbył się warsztat adaptacyjny „Polskie tradycje”. W trakcie wydarzenia uczestnicy poznali polskie tradycje związane z powitaniem wiosny i wspólnie wykonali kukły-Marzanny. Formuła warsztatów została połączona z zajęciami językowymi, dotyczącymi słownictwa związanego z wiosennymi zwyczajami i tradycjami polskimi.