logo

Spotkanie przedstawicieli instytucji publicznych

16 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie pracowników instytucji publicznych zorganizowane w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele powiatowych urzędów pracy województwa małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Wydziału Spraw Cudzoziemców i Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie oraz agencji zatrudnienia ATERIMA. Po otwarciu wydarzenia przez Jacka Kowalczyka – dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – przedstawiono założone cele i rezultaty organizowanych w ramach projektu spotkań instytucji publicznych. Przedmiotem dyskusji była legalizacja pobytu i pracy obywateli państw trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych rozwiązań prawnych dla cudzoziemców wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Uczestnicy spotkania wymienili swoje doświadczenia w zakresie praktycznego zastosowania przepisów związanych ze szczególnymi rozwiązaniami dla obywateli państw trzecich w Polsce w procedurach wydawania zezwoleń typu S oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Omówiono również kwestię pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii po okresie przejściowym.