logo

Szkolenie dla pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

W dniu 25 listopada 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, odbyło się szkolenie dla pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, którzy w zakresie wykonywanych działań obsługują obywateli państw trzecich. Uczestnicy szkolenia poznali przepisy prawne regulujące podstawowe kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce w rożnych forach przewidzianych przez ustawodawcę, a także pogłębili wiedzę na temat specyfiki możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli państw trzecich.