logo

Szkolenie dla pracowników instytucji rynku pracy

W dniu 9 grudnia 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, odbyło się szkolenie dla pracowników instytucji rynku pracy z terenu województwa małopolskiego z zakresu legalizacji pobytu obywateli państw trzecich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres szkolenia obejmował zagadnienia dotyczące ruchu bezwizowego, rodzajów wiz wydawanych obywatelom państw trzecich, typów zezwoleń pobytowych oraz obliczania okresu legalnego pobytu.