logo

Szkolenie dla nauczycieli przedszkoli

W dniu 25 czerwca 2019 roku w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli i pedagogów szkolnych z zakresu pracy z dziećmi cudzoziemskimi. Tym razem szkolnie skierowane było do nauczycieli pracujących w przedszkolach, do których uczęszczają dzieci cudzoziemskie. W szkoleniu wzięło udział 19 nauczycieli. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z prawnymi aspektami pobytu dzieci z doświadczeniem migracyjnym w polskim przedszkolu. Mogli również pogłębić wiedzę w zakresie metodyki pracy z dzieckiem cudzoziemskim. Podczas szkolenia poruszony został także temat dzieci dwujęzycznych uczęszczających do przedszkoli. Rozmawiano m.in. o specyfice rozwoju dzieci dwujęzycznych oraz współpracy z rodzicami tych dzieci. Uczestnicy mogli również poznać fakty i mity na temat dwujęzyczności, a także dowiedzieć się, jak pracować w środowisku wielokulturowym i jak wielki potencjał wynika z różnorodności.