logo

#GaszynChallenge - Wspieramy Tosię

Dziękujemy za nominację Wydziałowi Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie. Podejmujemy wyzwanie – wspieramy Tosię. Do wykonania zadania nominujemy Oddział do Spraw Obywatelstwa, Repatriacji i Świadczeń Pieniężnych dla Posiadaczy Karty Polaka.

Thank you for the nomination to the Department of Foreigners of the MUW in Krakow. We take up the challenge - we support Tosia. To complete the task, we nominate the Citizenship, Repatriation and Cash Benefits Department for the Holders of the Pole's Card.

Благодарим за номинацию Департамент по Делам Иностранцев Малопольского Воеводского Управления в Кракове. Принимаем вызов- поможем Тосе. К выполнению задания вызываем Отдел по Делам Гражданства, Репатриации и Денежных пособий для обладателей Карты Поляка.

Дякуємо за номінацію Департаменту у справах іноземців. Ми приймаємо виклик - підтримуємо Тосю. Для виконання завдання ми номінуємо Відділ громадянських справ, репатріації та грошових виплат для власників Карти поляка Департаменту у Cправах Iноземців Малопольського Воєводського Управління у Кракові.