logo

Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce

28 października 2019 roku, w ramach projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, odbyła się wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce połączona ze zwiedzaniem krakowskiego Podgórza. Obywatele państw trzecich, zamieszkujący powiat nowosądecki, mieli okazję podziwiać piękne komory, podziemne jeziora i unikalne rzeźby znajdujące się w Kopalni Soli. Następnie udali się na tradycyjny polski obiad i zwiedzanie jednej z wielokulturowych dzielnic Krakowa, podczas którego licencjonowany przewodnik przedstawił im historię Podgórza związaną z okresem II Wojny Światowej.