logo

Drugie spotkanie platformy konsultacyjnej

22 stycznia 2019 roku w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się drugie spotkanie platformy konsultacyjnej, działającej w ramach projektu „Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich”, współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z legalizacją zatrudnienia i funkcjonowaniem obywateli państw trzecich na rynku pracy w Polsce. Jego celem było też omówienie działań służących ułatwieniu adaptacji cudzoziemców na polskim rynku pracy.

W konsultacjach uczestniczyli pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz przedstawiciele: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, organizacji pozarządowych i pracodawców.