logo

Kurs adaptacyjny pt. "Szok Kulturowy"

We wtorek 26 marca 2019 roku w Wyższej Szkole Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu odbyły się warsztaty dotyczące kwestii związanych z szokiem kulturowym oraz adaptacją w nowym środowisku. Warsztaty przygotowane zostały przez Stowarzyszenie Interkulturalni PL na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w ramach kursów adaptacyjnych będących częścią projektu Małopolska przyjazna cudzoziemcom – wsparcie w integracji i adaptacji obywateli państw trzecich, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Spotkanie połączone było z prezentacjami dotyczącymi krajów pochodzenia uczestników warsztatów.

Podczas spotkania pracownik Punktu Informacyjno-Doradczego dla obywateli państw trzecich, działającego w Delegaturze Urzędu w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, pok. 28-29, przekazał uczestnikom warsztatów informacje na temat możliwości skorzystania z kompleksowej pomocy, wsparcia i informacji udzielanych w Punkcie Informacyjno-Doradczym.